Tiedotteet: 2007

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka sairauslomalla

4.10.2007

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on sairaus lomalla. Jonkalle on tehty alkuviikosta olkapäähän ortopedinen leikkaus. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on sairauslomalla ainakin ensiviikon, mahdollisesti pidempään.

Jonkan sairausloman ajan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Vastaavasti apulaisoikeuskanslerin sijaisena toimii osastopäällikkö Risto Hiekkataipale. Järjestely on sama kuin normaalisti lomien tai muiden poissaolojen aikana.

Lisätietoja:
Tiedottaja ...

Lue lisää »

Nimityksiä oikeuskanslerinvirastossa: Risto Hiekkataipale apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi

1.10.2007

Tasavallan presidentti on nimittänyt varatuomari Risto Hiekkataipaleen apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi viiden vuoden määräajaksi 1.10.2007 lukien. Varatuomari Risto Hiekkataipale on oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiain osaston osastopäällikkö. Hän on työskennellyt oikeuskanslerinvirastossa vuodesta 1984 lähtien.

Apulaisoikeuskanslerin ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään niitä hoitaa hänen sijaisensa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisella on sama ratkaisuvalta kuin oikeuskanslerilla ja apulaisoikeuskanslerilla.

Petri ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006 julkistettu

11.9.2007

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle viime vuotta koskevan toimintakertomuksensa. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat.

Kertomuksen mukaan vuoden 2006 aikana oikeuskanslerille tehtiin kaikkiaan 1 273 kantelua. Kanteluiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna vajaalla sadalla. Eniten kanneltiin tuomioistuinten toiminnasta (226). Seuraavaksi ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Jonkka seuraa sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittämistä

10.9.2007

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jatkaa sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittämisen seuraamista. Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti oikeuskanslerille kesäkuussa 2007 lausunnon sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittämisestä. Jonkka on nyt pyytänyt ministeriöltä lausuntoa erityisesti käytännön toimenpiteistä, joita asiassa tullaan tekemään. Ministeriön tulee toimittaa pyydetyt tiedot viimeistään 30.01.2009.

Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa lausunnossa selvitetään ministeriön ...

Lue lisää »

Poliisille huomautus huumausainerikosepäilyjen

1.6.2007

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut huomautuksen itäsuomalaiselle komisariolle. Tutkinnanjohtajana toiminut komisario oli kesken esitutkinnan ottanut yhteyttä rikoksesta epäillyn työnantajaan ja kertonut työntekijään kohdistuneesta rikosepäilystä. Komisario oli kertonut poliisin epäilevän työntekijän käyttävän erittäin todennäköisesti huumausaineita ja että poliisi epäili päihteiden käytön myös jatkuvan.

Komisarion mukaan hän katsoi velvollisuudekseen ilmoittaa turvallisuusriskistä, joka ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula eläkkeelle

27.4.2007

Presidentti Tarja Halonen on tänään perjantaina 27.4.2007 pidetyssä presidentin esittelyssä päättänyt jatkaa oikeuskansleri Paavo Nikulan virkavapautta 30.6.2007 asti. 1.7.2007 alkaen oikeuskansleri Nikula on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle.

Oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa tällä hetkellä apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka. Apulaisoikeuskanslerin tehtävät on siirretty kansliapäällikkö Nils Wirtaselle. Järjestely on sama ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikulan sairausloma jatkuu

2.3.2007

Oikeuskansleri Paavo Nikulan sairausloma jatkuu huhtikuun loppuun eli 30.4.2007 asti. Presidentti Tarja Halonen myönsi oikeuskansleri Nikulalle lääkärintodistuksen mukaisen virkavapauden tänään 2.3.2007 pidetyssä presidentin esittelyssä. Tätä ennen Nikula on ollut virkavapaana 30 päivää oikeuskanslerinviraston omalla päätöksellä.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaan oikeuskansleri voi ottaa itselleen virkavapautta enintään ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka: Kouluterveydenhuollossa ongelmia

16.2.2007

Kouluterveydenhuolto ei vastaa asetettuja suosituksia. Kuntien välillä on isoja eroja kouluterveydenhuollon toteuttamisessa ja palveluiden saatavuus on jakaantunut epätasaisesti. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan. Ongelmat johtuvat osittain siitä, että kouluterveydenhuollon laatusuositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Kuntapäättäjien näkemykset ja arviot kouluterveydenhuollon tarpeista ja tasosta saattavat johtaa suositusten noudattamatta jättämiseen ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri Paavo Nikula sairauslomalla

30.1.2007

Oikeuskansleri Paavo Nikula on saanut maanantai-iltana (29.1.2007) aivoverenvuodon. Nikulan tila on vakaa ja hän on sairaalahoidossa. Nikulan sairausloman ajan oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka.

Lisätiedot:
Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka, puh. 09 160 23931

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri Jonkka: Sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmä remontoitava

19.1.2007

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää muutoksia sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmään, sillä järjestelmässä on vakavia ongelmia ja suoranaisia puutteita. Nykykäytäntö vaarantaa myös ihmisten perustuslaillisen yhdenvertaisuuden. Apulaisoikeuskansleri kehottaa sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin ensihoitoa ja sairaankuljetusta koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi.

Ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmän perusongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa. Niitä korjaavia suunnitelmiakin on tehty ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2