Tiedotteet: 2005

Viestintävirastolle nuhteet kirjelähetyksen epäasianmukaisesta käsittelystä

20.12.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka nuhtelee Viestintävirastoa tavasta, jolla se käsitteli yksityishenkilön viranomaiselle osoittamaa kirjattua kirjelähetystä.

Itäsuomalaiset kantelijat olivat alunperin toimittaneet rikosasiaan liittyneitä asiakirjoja sisältäneen lähetyksensä paikkakuntansa asiamiespostiin helmikuussa 2003. Lähetys oli varustettu vastaanottajana olleen valtakunnansyyttäjänviraston sekä lähettäjän virheettömillä osoitetiedoilla. Kun kantelijat vuoden kuluttua tiedustelivat asiaansa valtakunnansyyttäjänvirastosta huomattiin, ettei lähetys ollut saapunut ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Tarkkuutta hätäilmoitusten käsittelyyn

14.12.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen yhteydessä toimineen hätäkeskuksen ja poliisin menettelyä kahden hälytystehtävän hoidossa. Tapauksissa hätäkeskus oli arvioinut, että kysymys oli poliisille kuuluvista tehtävistä, jotka eivät edellyttäneet sairaankuljetusyksikön hälyttämistä.

Tapauksista ensimmäisessä Pohjois-Haagassa ulkoilutiellä kaksi vuotta sitten sairaskohtauksen saanut mies menehtyi ennen kuin sairaankuljetus tai poliisipartio ehtivät paikalle. Mies ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri: Yliopiston hankkiman työvoimakoulutuksen valvonnassa oli puutteita

3.11.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on kiinnittänyt Helsingin yliopiston huomiota sen hankkiman työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen valvontaan.

Yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (nykyisin Ruralia-instituutti) hankkimaan aikuiskoulutukseen osallistunut joensuulaismies kanteli koulutuksesta oikeuskanslerinvirastoon. Miehen mielestä koulutusta ei ollut valvottu eikä koulutuksen toteuttaneella yhdistyksellä ollut ollut taloudellisia edellytyksiä koulutuksen toteuttamiseen. Koulutuksen aiheena oli ollut kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö.

Ruralia-instituutti ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri esittää elatusapujen korotuksia koskevan lain tarkistamista

31.10.2005

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan elatusapujen korottamista koskevan ns. indeksilain säännös on jäänyt ajastaan jälkeen niin, ettei se enää kaikilta osin vastaa alkuperäistä tarkoitustaan. Laki vaatii, että elinkustannusindeksin on noustava viisi prosenttia ennenkuin korotus voidaan tehdä. Vaatimus on oikeuskanslerin mielestä nykyinen talous- ja inflaatiokehitys huomioon ottaen kohtuuton sekä elatusvelvollisille että avun ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri esittää harkittavaksi pelisääntöjä päihtyneiden potilaiden käsittelyyn

18.10.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää, että sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö harkitsisivat toimenpiteitä, joilla terveydenhuolto- ja poliisiviranomaiset voitaisiin valtakunnallisesti ohjeistaa päihtyneiden potilaiden käsittelyä koskevien tilanteiden varalle.

Alunperin asia tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi terveyskeskuksen päivystyspoliklinikasta ja poliisin toiminnasta tehdyn kantelun vuoksi. Yöaikaan päivystykseen voimakkaan masennuksen vuoksi tullut päihtynyt nainen oli toimitettu lääkärin pyynnöstä ...

Lue lisää »

Espoon johtavalle kihlakunnansyyttäjälle huomautus

17.10.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on huomauttanut Espoon kihlakunnanviraston syyttäjäosaston johtavaa kihlakunnansyyttäjää rikosasian syyteharkinnan pitkällisestä viivästymisestä. Viipymisen vuoksi asia oli ehtinyt vanhentua. Ennen vanhentumistaan asia oli ollut syyteharkinnassa kahden ja puolen vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan kesti runsaat kahdeksan vuotta, ennen kuin syyttäjä teki syyteoikeuden vanhentumisen perusteella asiassa syyttämättäjättämispäätöksen.

Kokkolalaisen kantelijan mielestä syyteharkinta ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri vierailee Nigeriassa

14.10.2005

Oikeuskansleri Paavo Nikula vierailee Nigerian pääkaupungissa Abujassa sekä Nigerin osavaltiossa maan oikeusministerin kutsumana 16-21.10.2005. Oikeusministeri Bayo Ojon lisäksi Nikula tapaa matkallaan maan kansanedustuslaitoksen lakivaliokunnan edustajia, tasa-arvokysymyksistä vastaavan ministerin ja korkeimman oikeuden presidentin sekä muita tuomioistuinlaitoksen edustajia.

Vierailunsa aikana Nikula esitelmöi Suomen perustuslakiuudistuksesta ja käy keskusteluja muun muassa hyvän ...

Lue lisää »

Poliisin ei pidä kirjata lähisukulaistaan koskevaa rikosilmoitusta

6.10.2005

Poliisin on syytä pidättäytyä kirjaamasta lähisukulaistaan koskevaa rikosilmoitusta, toteaa apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka tuoreessa päätöksessään. Poliisin on päätöksen mukaan syytä myös pidättäytyä osallistumasta kotietsintään asiassa, jossa hänen lähiomaisensa on asianosaisena. Kummassakin tilanteessa luottamus poliisin puolueettomuuteen voi Jonkan mukaan vaarantua.

Poliisin menettelystä kannellut mies arvosteli poliisin toimintaa asiassa, jossa mies itse oli ...

Lue lisää »

Tullipiirille moitteet autoveroasiassa

5.10.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii Eteläistä tullipiiriä autoveropäätöksen tiedoksiantoon ja perustelemiseen liittyvässä asiassa. Tullipiirin käytännön mukaan autoveroa koskeva päätös oli lähetetty verovelvolliselle vasta sen jälkeen, kun tämä oli ensin maksanut veron. Menettely ei Jonkan mukaan perustunut lakiin. Autoveropäätös on toimitettava verovelvolliselle viipymättä ilman vaatimusta veron maksamisesta etukäteen, sanoo Jonkka päätöksessään.

Kantelun ...

Lue lisää »

Laamannille syyte vanhentuneen rikosasian tuomitsemisesta

28.9.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on määrännyt syytteen nostettavaksi Varkauden käräjäoikeuden laamannia vastaan. Laamanni oli tuominnut itäsuomalaisen miehen vanhentuneesta rikoksesta yhdyskuntapalveluun. Mies ehti suorittaa tuomionsa.

Mies tuomittiin Varkauden käräjäoikeudessa tammikuussa 2003 maksuvälinepetoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta yhteiseen 30 päivän mittaiseen vankeusrangaistukseen, joka muunnettiin 30 tunniksi yhdyskuntapalvelua. Oikeuden puheenjohtajana toimineelta laamannilta oli jäänyt ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 3