Tiedotteet: 2002

Apulaisoikeuskansleri arvostelee pysäköinninvalvojaa vammaisen henkilön kohtelusta

19.12.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee lahtelaista pysäköinninvalvojaa vammaisen henkilön pysäköintilupaa koskevien säännösten virheellisestä tulkinnasta.

Kantelussaan lahtelaismies pyysi oikeuskansleria tutkimaan pysäköinninvalvojan menettelyn laillisuuden. Mies oli pysäköinyt autonsa Mukkulan ostoskeskuksen pihalle pysäköintikieltoalueelle. Hänen mukaansa auto oli näin saatu lähelle pyörätuolilla liikkuvan kulkemista helpottavaa luiskaa. Ostoskäynnin aikana poliisi oli jättänyt auton tuulilasiin pysäköintivirhettä koskevan ...

Lue lisää »

Kunnat eivät voi itse hinnoitella ilkivaltaisista palohälytyksistä perittäviä maksuja

5.12.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan kunnat eivät voi yksipuolisesti päättää ilkivaltaisesta palohälytyksestä johtuvasta korvausvelvollisuudesta.

Sekä korvausvastuun syntyminen että aiheutuneiden kustannusten todellinen määrä arvioidaan vahingonkorvausoikeudenkäynnissä kussakin tapauksessa erikseen, sanoo Jonkka. Tällöin kunnan on mahdollista hakea tarpeelliseksi katsomaansa vahingonkorvausta.

Kantelussa oikeuskansleria pyydettiin tutkimaan, olivatko Kristiinankaupungin teknisen lautakunnan aiheettomista palohälytyksistä perittäväksi päättämät maksut laillisia ...

Lue lisää »

Sosiaalityöntekijälle moitteet huostaanottopäätöksen lainvastaisesta perustelemisesta

28.11.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Keravan kunnan sosiaalityöntekijää huostaanottopäätöksestä, jonka peruste ei ollut lainmukainen. Perusteena käytettiin esitutkinnan turvaamista. Poliisiasemalla työskentelevä sosiaalityöntekijä oli tehnyt päätöksen huostaanotosta neuvoteltuaan asiasta ensin poliisien kanssa.

Apulaisoikeuskansleri Jonkka pitää tärkeänä, että poliisin ja sosiaalitoimen välisessä yhteistyössä ammattiroolit pidetään selkeästi erillään. Erityisesti tämä koskee tilanteita, joissa selvitetään lapsen ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri vaatii Lapin lääninpoliisijohdolta selvitystä vaikenemisesta

20.11.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää lääninpoliisijohtaja Pentti Sairalta selvitystä siitä, miksi tämä ei kertonut Sodankylän poliisilaitokseen liittyvistä ongelmista Jonkan lokakuussa Lapin lääninhallitukseen tekemän tarkastuksen aikana.

Apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön taustalla ovat tiedotusvälineissä näinä päivinä olleet tiedot tapahtumista Sodankylän poliisilaitoksella. Apulaisoikeuskansleri haluaa lääninpoliisijohtaja Sairalta selvityksen siitä, mitä hän tiesi 8.10.2002 tehdyn tarkastuksen ...

Lue lisää »

Poliisille moitteet viivyttelystä rikostutkinnassa

14.11.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Raaseporin kihlakunnan poliisilaitoksen komisariota viivyttelystä poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnassa. Tutkintapyyntö oli kohdistunut samalla poliisilaitoksella työskenteleviin poliisimiehiin.

Etelä-suomalainen mies oli tehnyt Raaseporin poliisilaitokselle kahta poliisia koskevan tutkintapyynnön. Mies oli epäillyt poliisien toimineen laittomasti tilanteessa, jossa hänet oli otettu säilöön. Kun tutkinta ei näyttänyt miehen mielestä ...

Lue lisää »

Eeva Vuori ei ollut esteellinen osallistumaan päätöksentekoon KKO:ssa

31.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula ei havainnut perusteita oikeusneuvos Eeva Vuoren esteellisyydelle osallistua professori Erkki Aurejärveä koskevaan päätöksentekoon korkeimmassa oikeudessa. Aurejärven tekemän kantelun mukaan Vuori olisi ollut esteellinen käsittelemään ja ratkaisemaan häntä koskevia asioita julkisen vihamiessuhteen takia.

Oikeuskanslerin päätöksen mukaan Vuori ei menetellyt lainvastaisesti eikä jättänyt velvollisuuksiaan täyttämättä käsitellessään Aurejärven asiaa ja ...

Lue lisää »

Puolustusministeri Enestamin helikopterikuljetukset lainmukaisia

22.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan puolustusministeri Jan-Erik Enestam ei menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti matkustaessaan viime heinäkuussa kahteen tilaisuuteen puolustusvoimien helikopterilla. Tilaisuudet pidettiin Houtskarissa ja Pedersöressä.

Nikulan saamien selvitysten perusteella kävi ilmi, etteivät myöskään ilmakuljetuspalvelujen antamisesta päättäneet puolustusvoimien virkamiehet eivätkä toteutuksesta vastanneet puolustusministeriön virkamiehet menetelleet virheellisesti. Erityisesti Houtskarin matkan toteuttamisvaihtoehdoista esitetyn selvityksen perusteella ...

Lue lisää »

Kuntien asiakirjajäljennöksistä perittävien maksujen oltava kohtuullisia

21.10.2002

Kunnat eivät saa periä asiakirjajäljennöksistä suurempia maksuja, kuin jäljennöksen antamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset keskimäärin ovat, sanoo oikeuskansleri Paavo Nikula.

Oikeuskanslerin päätöksessä todetaan, että kunnilla on itsehallintonsa mukaisesti oikeus itsenäisesti päättää kunnallisten maksujen yleisistä perusteista ja suuruudesta. Rajoituksena kuitenkin on, että asiakirjajäljennöksen hinta ei saa ylittää sen antamisesta keskimäärin aiheutuvia kustannuksia ...

Lue lisää »

Valtioneuvostolla ei osuutta Soneran UMTS-kaupoista päätettäessä

8.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikulan selvityksen mukaan valtioneuvosto tai sen jäsenet eivät osallistuneet Soneran UMTS-kauppoja koskevaan päätöksentekoon. Valtioneuvoston jäsenten tai liikenne- ja viestintäministeriössä toimineiden virkamiesten ei myöskään havaittu rikkoneen virkavelvollisuuksiaan tai menetelleen muuten lainvastaisesti UMTS-asioissa. Asian tutkimista varten oikeuskansleri pyysi kirjalliset selvitykset yhteensä 33 entiseltä tai nykyiseltä ministeriltä ja virkamieheltä. Kolmea heistä ...

Lue lisää »

Analogisten tv-palvelujen lopettamisen arviointi tässä vaiheessa aikaista

2.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mielestä keskustelu analogisten tv-lähetysten päättämisestä on ollut jossain määrin ennenaikaista. Kuluttajien huoli näyttää kiinnittyneen suuressa määrin digitaaliseen lähetystekniikkaan siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin, sanoo Nikula lausunnossaan.

Oikeuskanslerin mukaan tällä hetkellä ja myös tulevina vuosina on kysymys siirtymävaiheesta. Valtioneuvoston myöntämät, analogista tv-toimintaa koskevat luvat ovat voimassa vuoden 2006 loppuun saakka ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 3