Tiedotteet: 2001

Varatuomari Risto Hiekkataipale esittelijäneuvoksen virkaan

19.4.2001

Oikeuskansleri Paavo Nikula on 11.4.2001 nimittänyt oikeuskanslerinkanslerinviraston esittelijäneuvoksen virkaan varatuomari Risto Hiekkataipaleen. Ennen nimittämistään Hiekkataipale toimi oikeuskanslerinvirastossa neuvottelevana virkamiehenä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.7.2001.

Lisätietoja:
Henkilöstösihteeri Marjukka Virkkunen, puh. 09 160 3963

Lue lisää »

Käräjä- ja hovioikeutta arvosteltu pakkokeinolain ristiriitaisesta soveltamisesta

19.4.2001

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen mielestä Jyväskylän käräjäoikeus ja Vaasan hovioikeus eivät menetelleet asianmukaisesti päätöksissään, jotka kohdistuivat tuomiotaan vangittuna odottaneeseen henkilöön. Arvosteluun johtivat poikkeavuudet tuomioistuinten tavassa soveltaa pakkokeinolakia.

Jyväskylän käräjäoikeus oli 5.7.2000 antamassaan päätöksessä tulkinnut pakkokeinolakia siten, että törkeästä huumausainerikoksesta syytettynä ollut henkilö joutui asiansa pääkäsittelyn jälkeen odottamaan kansliapäätöksenä annettavaa ...

Lue lisää »

Viron uusi oikeuskansleri vierailee Suomessa

9.4.2001

Viron uusi oikeuskansleriAllar Jõks (36) seurueineen vierailee Suomessa 10.-11. huhtikuuta. Kuluvana vuonna virkaansa valittu Jõks on järjestyksessä toinen itsenäisen Viron oikeuskanslereista.

Vierailun aikana Jõks tutustuu Suomen oikeuskanslerinviraston, eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan sekä korkeimman hallinto-oikeuden toimintaan. Jõks vierailee myös eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

Vierailua oikeuskanslerinvirastoon isännöi oikeuskansleri Paavo Nikula. Maiden oikeuskanslerinvirastot ovat ...

Lue lisää »

Poliisiylijohdolle ei moitteita rallijupakasta

6.4.2001

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan poliisiylijohto ei menetellyt virheellisesti rikosylitarkastaja Keijo Suuripäähän kohdistuneiden rikosepäilyjen tutkinnan yhteydessä. Ylijohdon menettelyn asianmukaisuutta oli epäilty julkisuudessa, kun Suuripäätä koskevista Belgian poliisiralliin liittyvistä lahjusepäilyistä uutisoitiin.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös dnro 15/21/00 ja 503/1/00, 6.4.2001

Asiassa pyydettiin selvitykset poliisiylijohtaja Reijo Naulapäältä ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri eläkkeelle

30.3.2001

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen on tänään ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.8.2001 alkaen. Samana päivänä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun hän aloitti virassaan.

Ennen apulaisoikeuskansleriksi nimittämistään Jukka Pasanen toimi mm. Helsingin hovioikeuden viskaalina, oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja tuomioistuintoimiston päällikkönä sekä Kymin tuomiokunnan kihlakunnantuomarina.

Apulaisoikeuskanslerin tehtävistä suurin on kansalaisilta tulleiden kanteluiden käsittely ...

Lue lisää »

Huonot henkilösuhteet vaarantavat potilasturvallisuutta

2.3.2001

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) eri toimintayksiköiden toimivuutta ja potilasturvallisuuden toteutumista tulee jatkuvasti seurata, katsoo oikeuskansleri Paavo Nikula. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tulee hänen mukaansa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos esimerkiksi potilasjonot kasvavat. Päätös perustuu aineistoon, joka hankittiin kirurgisen klinikan johtamisesta oikeuskanslerille syksyllä 1999 tehtyjen kantelujen takia.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 27.2 ...

Lue lisää »
2 / 2 Seuraava »