Tiedotteet: 2001

Kelan huolehdittava tietosuojasta asiakaspalvelussa

26.10.2001

Kansaneläkelaitoksen tulee kiinnittää paikallistoimistojensa huomiota tietosuojan toteutumiseen asiakaspalvelussa, katsoo apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kanteluasiaan antamassaan päätöksessä.

Koska paikallistoimistossa asioidessa lähes pääsääntöisesti käsitellään tietosuojan piiriin kuuluvia asioita, tulee tietosuojasta huolehtia riittävän tehokkaasti. Tämä koskee myös tilanteita, joissa asiakaspalvelupiste on jouduttu järjestämään väliaikaisiin tiloihin, painottaa Jonkka.

Jonkan päätös on vastaus Kelan Keravan paikallistoimiston ...

Lue lisää »

Poliisin tietohallintokeskuksen sijoituskiistassa ei rikottu yhteistoimintalakia

11.10.2001

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut päätöksensä poliisin tietohallintokeskuksen sijoittamiskiistasta tehtyyn kanteluun. Tutkittavana olleen aineiston perusteella sijoittamisen valmistelussa ei ilmennyt selkeästi osoitettavaa tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa yhteistoimintamenettelyn rikkomista.

Päätöksessään oikeuskansleri on lisäksi ilmoittanut kantelun kohteena olleelle, poliisin toimintaa hallinnoivalle sisäasiainministeriölle kantansa, jonka mukaan sijoituskiistan osapuolilla on erikseen mahdollisuus saattaa yhteistoimintamennettyä koskevat ...

Lue lisää »

Risto Hiekkataipale osastopäälliköksi

13.9.2001

Varatuomari Risto Hiekkataipale on 10.9.2001 nimitetty oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiainosaston osastopäälliköksi. Nimityksen teki oikeuskansleri Paavo Nikula. Hiekkataipale on aiemmin toiminut oikeuskanslerinvirastossa esittelijäneuvoksena ja neuvottelevana virkamiehenä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.10.2001.

Lisätietoja:
Henkilöstösihteeri Marjukka Virkkunen, puh. 09 160 3963

Lue lisää »

Verot voitava maksaa palvelumaksuitta

7.9.2001

Oikeuskansleri Paavo Nikula esittää valtioneuvostolle, että valtiovallan taholta järjestetään kansalaisille yleinen mahdollisuus maksaa veronsa ilman rahalaitosten perimiä palvelumaksuja.

Asianmukaisena järjestelynä olisi pidettävä sitä, että ihmiset voisivat maksaa veronsa rahalaitoksen välityksellä, mutta ilman palvelumaksua. Kanavina palvelumaksuttomille suorituksille voisivat olla myös valtion tilivirastot tai muut palvelupisteet, joihin luotaisiin riittävät edellytykset verojen vastaanottoon ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin kertomus 2000: Käsiteltävien asioiden määrä lievässä nousussa

4.9.2001

Oikeuskanslerinvirasto on tänään julkistanut vuotta 2000 koskevan kertomuksensa. Sen mukaan virasto vastaanotti viime vuonna viranomaisten toimintaa koskevia kanteluja kaikkiaan 1 282. Lisäystä edelliseen vuoteen oli joitakin kymmeniä (43). Kanteluja ratkaistiin 1 261, kun lukumäärä vuotta aiemmin oli 1190. Eniten kanteluja tehtiin tuomioistuinten menettelystä (216) ja toiseksi eniten sosiaaliviranomaisista (166). Poliisin ...

Lue lisää »

Poliisin jätettävä ilmoitus kotikäynnistä

27.8.2001

Poliisin tulisi jättää asuntoon ilmoitus käynneistään tai etsintätoimenpiteistä tilanteissa, joissa tyhjään asuntoon on jouduttu tunkeutumaan asukkaan poissa ollessa, katsoo apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kanteluasiaan antamassaan päätöksessä.

Asian käsittelyyn oikeuskanslerinvirastossa johti espoolaisten poliisiviranomaisten menettelystä tehty kantelu. Sen mukaan poliisit olivat ylittäneet sallitun voimankäytön rajan murtautuessaan kantelijan asuntoon hänen poissa ollessaan yrittämättä ensin ...

Lue lisää »

Viranomaispäätöksistä tieto asianosaisille ennen julkistamista

3.7.2001

Hyvään hallintoon kuuluu sen turvaaminen, että asianosainen saa itseään koskevasta ratkaisusta tiedon suoraan viranomaiselta, sanoo oikeuskansleri Paavo Nikula kanteluasiaan antamassaan päätöksessä.

Asia tuli oikeuskanslerin tutkittavaksi, kun aikakauslehtien Seuran, Hymyn ja Nykypostin päätoimittajat kantelivat hänelle Valtakunnansyyttäjänviraston tavasta julkistaa päätös, jossa päätoimittajia vastaan määrättiin syyte nostettavaksi. Syytemääräyksen antamiseen oli johtanut uutisointi, jolla ...

Lue lisää »

Jaakko Jonkasta apulaisoikeuskansleri

27.6.2001

Tasavallan presidentti on 14. kesäkuuta nimittänyt uudeksi apulaisoikeuskansleriksi oikeustieteen tohtori Jaakko Jonkan. Jonkka aloittaa tehtävässään elokuun alusta, jolloin nykyinen apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen siirtyy eläkkeelle. Ennen uuden virkansa vastaanottamista Jonkka on toiminut muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, viimeksi apulaisoikeusasiamiehen tehtävissä.

Lisätietoja:
Henkilöstösihteeri Marjukka Virkkunen, puh. 09 160 3963

Lue lisää »

Viron oikeuskansleri Allar Jõks Suomeen

4.6.2001

Viron oikeuskansleri Allar Jõks (s.1965) vierailee Helsingissä ja Tampereella Suomen ja Viron yhteisessä laillisuusvalvontaseminaarissa 7.-9. kesäkuuta. Seminaarin ovat järjestäneet yhteistyössä Viron oikeuskanslerinviraston kanssa Suomen oikeuskanslerinvirasto ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia. Tapahtumassa paneudutaan muun muassa valtioneuvoston toiminnan laillisuusvalvontaan sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvontaan liittyviin kysymyksiin. Erityiskysymyksinä ovat esillä sosiaalisten ...

Lue lisää »

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan kotipaikkatietoihin ei aihetta puuttua

14.5.2001

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen katsoo kanteluun antamassaan päätöksessä selvitetyksi, että väestötietoihin merkityt Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka J. Karin kotikuntaa koskevat merkinnät ovat lainmukaiset.

Päätöksessään Pasanen viittaa kotikuntalain mukaiseen kotikunnan määräytymiseen sekä luottamushenkilöiden vaalikelpoisuudesta säädettyihin edellytyksiin. Jos henkilöllä on käytössään useita asuntoja, kotikunnaksi määräytyy kotikuntalain mukaan se kunta, jota henkilö perhesuhteidensa, toimeentulonsa ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2