Puolustusministeri Enestamin helikopterikuljetukset lainmukaisia

22.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan puolustusministeri Jan-Erik Enestam ei menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti matkustaessaan viime heinäkuussa kahteen tilaisuuteen puolustusvoimien helikopterilla. Tilaisuudet pidettiin Houtskarissa ja Pedersöressä.

Nikulan saamien selvitysten perusteella kävi ilmi, etteivät myöskään ilmakuljetuspalvelujen antamisesta päättäneet puolustusvoimien virkamiehet eivätkä toteutuksesta vastanneet puolustusministeriön virkamiehet menetelleet virheellisesti. Erityisesti Houtskarin matkan toteuttamisvaihtoehdoista esitetyn selvityksen perusteella voidaan todeta, että ilman helikopterikyytiä kyseistä ennakolta sovittua matkaa ei olisi voitu käytännössä toteuttaa lainkaan.

Houtskarissa ministeri Enestam osallistui Houtskari-päivien avajaisiin ja tapasi samalla kunnan johtoa ja luottamushenkilöitä. Seuraavana päivänä hän osallistui Pedersöressä mm. Mannerheim-ristin ritarin muistokiven paljastustilaisuuteen. Enestam on myös saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Oikeuskanslerin tehtäviin ei kuulu arvioida valtioneuvoston jäsenten virkamatkojen toteuttamistavan tarkoituksenmukaisuutta. Yleiseltä kannalta Nikulan mielestä on kuitenkin tärkeää, että ministereillä on mahdollisuus osallistua maan eri osissa toimialaansa ja tehtäviinsä liittyviin tapahtumiin ja tavata paikallisia viranomaisia ja kunnallisia luottamushenkilöitä. Myös vaikeiden kulkuyhteyksien päässä asuville voi ministerin vierailuilla ja tapaamismahdollisuuksilla olla suuri merkitys.

Päätöksessään oikeuskansleri esittää valtioneuvoston kanslian harkittavaksi, tulisiko uuteen valtioneuvostolakiin sisällyttää valtioneuvoston jäsenten virkamatkojen hoitamista koskeva valtuuttava säännös.

Oikeuskansleri otti ministerin Enestamin helikopterikuljetukset tutkittavakseen omasta aloitteestaan hänelle asiasta tehtyjen tiedustelujen vuoksi. Sittemmin oikeuskanslerinvirasto vastaanotti myös asiaa koskevan kantelun.

 Lisätietoja:
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 23957

Oikeuskanslerin päätös (dnrot 14/50/02 ja 791/1/02) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin