Apulaisoikeuskansleri arvostelee pysäköinninvalvojaa vammaisen henkilön kohtelusta

19.12.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee lahtelaista pysäköinninvalvojaa vammaisen henkilön pysäköintilupaa koskevien säännösten virheellisestä tulkinnasta.

Kantelussaan lahtelaismies pyysi oikeuskansleria tutkimaan pysäköinninvalvojan menettelyn laillisuuden. Mies oli pysäköinyt autonsa Mukkulan ostoskeskuksen pihalle pysäköintikieltoalueelle. Hänen mukaansa auto oli näin saatu lähelle pyörätuolilla liikkuvan kulkemista helpottavaa luiskaa. Ostoskäynnin aikana poliisi oli jättänyt auton tuulilasiin pysäköintivirhettä koskevan maksukehotuksen, vaikka tieliikennelain mukainen vammaisen pysäköintilupa oli ollut autossa näkyvillä.

Myöhemmin mies esitti vastalauseensa pysäköintivirhemaksun johdosta. Pysäköinninvalvoja kumosikin maksun, mutta antoi sen sijasta miehelle huomautuksen pysäköintivirheestä. Huomautusta hän ei suostunut oikaisemaan, vaikka kantelija sitä pyysi. Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä valvoja perusteli menettelyään sillä, "ettei vammaisen pysäköintilupa oikeuta väärinpysäköintiin, jos laillinen pysäköinti on mahdollista eikä aiheuta hankaluuksia."

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan vammaiselle henkilölle myönnetyn pysäköintiluvan tarkoituksena on helpottaa hänen liikkumistaan. Lain mukaan luvan haltija on oikeutettu pysäköimään autonsa pysäköintikieltoalueelle, jos pysäköinnistä ei aiheudu ilmeistä haittaa. Jos haittaa todetaan, voi poliisi pyytää henkilöä siirtämään auton toisen paikkaan.

Lahtelaismiehen tapauksessa asiakirjoista ei käy ilmi, että pysäköinnistä olisi ollut haittaa tai että häntä olisi pyydetty siirtämään autoaan. Asianmukainen lupa oli ollut autossa näkösällä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan miehen ei voitu katso syyllistyneen pysäköintivirheeseen, josta olisi ollut lain mukaan mahdollista määrätä pysäköintivirhemaksu tai sen sijasta huomautus. Pysäköinninvalvojan menettely ei siten perustunut lakiin, painottaa Jonkka päätöksessään.

Lisätietoja:
Esittelijä Hannele Klemettinen, puh. 09 160 23955

Päätös (dnro 175/1/01, 16.12.2002) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin