Apulaisoikeuskansleri vaatii Lapin lääninpoliisijohdolta selvitystä vaikenemisesta

20.11.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää lääninpoliisijohtaja Pentti Sairalta selvitystä siitä, miksi tämä ei kertonut Sodankylän poliisilaitokseen liittyvistä ongelmista Jonkan lokakuussa Lapin lääninhallitukseen tekemän tarkastuksen aikana.

Apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön taustalla ovat tiedotusvälineissä näinä päivinä olleet tiedot tapahtumista Sodankylän poliisilaitoksella. Apulaisoikeuskansleri haluaa lääninpoliisijohtaja Sairalta selvityksen siitä, mitä hän tiesi 8.10.2002 tehdyn tarkastuksen aikana tilanteesta kyseisellä poliisilaitoksella ja minkä takia asiaa ei tuotu tarkastuksen yhteydessä millään tavalla esille. Tarkastuksen tavoitteena oli nimenomaan ollut selvittää lääninhallituksen paikallisviranomaisiin kohdistamaa valvontaa ja siinä saatuja havaintoja.

Tarkastuksen aikana lääninpoliisijohtaja Saira oli esitellyt apulaisoikeuskanslerille poliisiosaston alueen poliisilaitoksiin kohdistamaa valvontaa. Sairan mukaan alueen poliisimiesten käyttäytymisessä ei ollut havaittu erityisiä ongelmia.

Jonkka tähdentää, että perustuslain mukaan oikeuskanslerilla on oikeus saada viranomaisilta laillisuusvalvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Oikeuskanslerin tarkastuskäynnit viranomaisissa ovat olennainen osa laillisuusvalvontaa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan neljännes Sodankylän kihlakunnan poliisilaitoksen poliisimiehistä on pidätetty viroistaan heihin kohdistuneiden rikosepäilyjen vuoksi. Poliisijohtaja Sairan kerrotaan myös ilmoittaneen, että kysymys on vakavista rikoksista. Ensimmäisen virasta pidättämisen on lisäksi kerrottu tapahtuneen jo vuosi sitten ja kahden muun tämän vuoden elo- ja lokakuussa.

Jonkka on pyytänyt asiassa lausuntoa myös maaherra Hannele Pokalta.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Päivänsalo, puh. 09 160 23932

Kopio selvitys- ja lausuntopyynnöstä (19.11.2002, dnro 16/50/02) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin