Kelan huolehdittava tietosuojasta asiakaspalvelussa

26.10.2001

Kansaneläkelaitoksen tulee kiinnittää paikallistoimistojensa huomiota tietosuojan toteutumiseen asiakaspalvelussa, katsoo apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kanteluasiaan antamassaan päätöksessä.

Koska paikallistoimistossa asioidessa lähes pääsääntöisesti käsitellään tietosuojan piiriin kuuluvia asioita, tulee tietosuojasta huolehtia riittävän tehokkaasti. Tämä koskee myös tilanteita, joissa asiakaspalvelupiste on jouduttu järjestämään väliaikaisiin tiloihin, painottaa Jonkka.

Jonkan päätös on vastaus Kelan Keravan paikallistoimiston asiakaspalvelutiloista tehtyyn kanteluun. Kantelijan mukaan tietosuoja ei kyseisessä paikallistoimistossa toteutunut, koska palvelutilanteessa vuoroaan odottavat asiakkaat kuulivat palvelua saavan asiakkaan ja virkailijan välisen keskustelun.

Oikeuskanslerinvirastoon pyydetyistä selvityksistä kävi ilmi, että kanteluun johtaneen tapahtuman aikana Keravan paikallistoimiston asiakaspalvelu oli toiminut väliaikaistiloissa palvelutilojen saneeraamisen vuoksi. Selvitysten mukaan tilanne on nyt korjattu.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939

Päätös (23.10.2001, dnro 827/1/01) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin