Verot voitava maksaa palvelumaksuitta

7.9.2001

Oikeuskansleri Paavo Nikula esittää valtioneuvostolle, että valtiovallan taholta järjestetään kansalaisille yleinen mahdollisuus maksaa veronsa ilman rahalaitosten perimiä palvelumaksuja.

Asianmukaisena järjestelynä olisi pidettävä sitä, että ihmiset voisivat maksaa veronsa rahalaitoksen välityksellä, mutta ilman palvelumaksua. Kanavina palvelumaksuttomille suorituksille voisivat olla myös valtion tilivirastot tai muut palvelupisteet, joihin luotaisiin riittävät edellytykset verojen vastaanottoon. Vaihtoehtoisesti nykyisten veronmaksujärjestelyjen tila voitaisiin Nikulan mukaan saattaa eduskunnan arvioitavaksi, jonka jälkeen asiasta säädettäisiin lailla. Nykyinen tilanne, jossa verot käytännössä lähes aina joutuu maksamaan pankkien kautta palvelumaksulla lisättynä, ei hänen mielestään ole sopusoinnussa perustuslain säännösten kanssa.

Kirjeessään valtioneuvostolle Nikula viittaa perustuslain kohtiin, joissa säädetään muun muassa hyvästä hallinnosta, omaisuuden turvasta ja yhdenvertaisuudesta lain edessä. Hyvään hallintoon kuuluvan palveluperiaatteen mukaan on tärkeää, että verojen maksamiseen on käytettävissä kaikille soveltuvia, myös mahdollisimman yksinkertaisia veronmaksutapoja. Perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti erilaisten maksutapojen tulisi myös olla mahdollisimman tasapuolisesti veronmaksajien käytettävissä asuin- ja asioimispaikasta riippumatta.

Rahalaitosten palvelumaksuissa ei ole kysymys julkiselle vallalle tulevasta suorituksesta. Veronmaksuun liittyvänä, ainakin osalle maksajista pakollisena lisävelvoitteena se on kuitenkin rinnastettavissa julkisvallalle menevään maksuun, toteaa Nikula. Palvelumaksujen suuruus on rahalaitosten määrättävissä. Lisäksi ne ovat kaikille veronmaksajille rahaa, joka heiltä menee sen yli, mikä kuuluu yhteiskunnan jäsenille säädetyn verovelvollisuuden täyttämiseksi. Oikeuskanslerin mukaan ei ole hyväksyttävää, että julkisen pakollisen maksun suorittamiseen liittyy lisävelvoite, jonka sisältö ei ole julkisen vallan kontrolloitavissa. Maksuilla on taipumus nousta, ja niiden suuruus saattaa muodostaa osalle verovelvollisia heidän tuloihinsa ja varallisuuteensa nähden merkittävän menoerän. Ja koska palvelumaksut eivät ole maksajalle lakisääteisiä, tulee olla myös maksupaikkoja, joissa palvelumaksuja ei peritä.

Tällä hetkellä valtion tilivirastoja tai muita palvelupisteitä, joihin veroja voi maksaa, on lukumääräisesti vähän ja ne sijoittuvat maantieteellisesti epätasaisesti. Kaikkien veromuotojen maksamiseen eivät nekään sovellu.

Oikeuskanslerin kannanottoon johtivat kantelut, joissa arvosteltiin verojen maksamisjärjestelyjä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 39 54

Kopio kirjeestä (6.9.2001, dnro 46/1/00 ym.) on tilattavissa kirjaamosta, p. 09 160 3950

« Takaisin