Poliisiylijohdolle ei moitteita rallijupakasta

6.4.2001

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan poliisiylijohto ei menetellyt virheellisesti rikosylitarkastaja Keijo Suuripäähän kohdistuneiden rikosepäilyjen tutkinnan yhteydessä. Ylijohdon menettelyn asianmukaisuutta oli epäilty julkisuudessa, kun Suuripäätä koskevista Belgian poliisiralliin liittyvistä lahjusepäilyistä uutisoitiin.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös dnro 15/21/00 ja 503/1/00, 6.4.2001

Asiassa pyydettiin selvitykset poliisiylijohtaja Reijo Naulapäältä, poliisijohtaja Jorma Toivaselta sekä poliisijohtaja Kari Rantamalta. Selvitysten sekä niihin liittyvien esitutkinnassa annettujen kuulustelukertomusten perusteella oikeuskanslerin johtopäätös on, ettei ylijohdon menettelyä ole pidettävä virheellisenä.

Oikeuskanslerinvirastoon tuli asiasta tutkintapyyntö poliisijohdolta itseltään. Siinä pyydettiin selvittämään, oliko ylijohto toiminut asianmukaisesti ns. poliisirallijutussa. Syynä tutkintapyynnön tekemiseen oli TV-uutisissa mainittu väite, jonka mukaan poliisin ylijohto oli yrittänyt vaieta rikosylitarkastaja Keijo Suuripäähän kohdistuneesta lahjusepäilystä poliisiralliasian tutkinnan yhteydessä. Poliisiylijohdon mukaan julkisuudessa esitetyt väitteet olivat omiaan vähentämään ihmisten luottamusta poliisin puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen. Kantelussa esitettyjen väitteiden tueksi ei asiaa selvitettäessä ilmennyt näyttöä.

Samaan asiakokonaisuuteen liittyen oikeuskanslerinvirastossa on vireillä kanteluasia, jossa selvitetään erikseen rikosylitarkastaja Suuripäätä koskevaan esitutkintaan liittyvän menettelyn lainmukaisuutta.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Jukka Okko, puh. 09 160 3934

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin