Poliisin jätettävä ilmoitus kotikäynnistä

27.8.2001

Poliisin tulisi jättää asuntoon ilmoitus käynneistään tai etsintätoimenpiteistä tilanteissa, joissa tyhjään asuntoon on jouduttu tunkeutumaan asukkaan poissa ollessa, katsoo apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka kanteluasiaan antamassaan päätöksessä.

Asian käsittelyyn oikeuskanslerinvirastossa johti espoolaisten poliisiviranomaisten menettelystä tehty kantelu. Sen mukaan poliisit olivat ylittäneet sallitun voimankäytön rajan murtautuessaan kantelijan asuntoon hänen poissa ollessaan yrittämättä ensin tavoittaa häntä puhelimitse. Kantelija oli kirjoituksensa mukaan havainnut murron jäljet palatessaan muualta asunnolleen. Koska asuntoon ei ollut jätetty minkäänlaista viestiä tai ilmoitusta poliisin käynnistä, oli kantelija puolestaan tehnyt murrosta tutkintapyynnön poliisilaitokselle.

Poliisilaitokselta pyydetyssä selvityksessä kerrottiin, että tilanteessa oli toimittu terveyskeskuslääkäriltä tulleen virka-apupyynnön mukaisesti. Poliisin saamien tietojen mukaan oli ollut syytä olettaa, että tilanne oli vakava ja että asunnossa ollut henkilö oli välittömän sairaalahoidon tarpeessa. Selvitysten mukaan henkilöä oli myös yritetty tavoittaa puhelimitse eikä asuntoon oltu päästy muutoin kuin murtautumalla. Tieto poliisin käynnistä asunnon haltijalle oli jätetty muiden henkilöiden välitettäväksi.

Oikeuskanslerinvirastoon saatujen tietojen perusteella poliisit menettelivät asiassa lainmukaisesti. Koska tiedon saaminen poliisin käynnistä voi tällaisessa tilanteessa viipyä, olisi ilmoituksen tai yhteydenottopyynnön jättäminen asuntoon hyvän hallintotavan mukainen menettely, tähdentää apulaisoikeuskansleri Jonkka päätöksessään.

LIsätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939

« Takaisin