Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan kotipaikkatietoihin ei aihetta puuttua

14.5.2001

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen katsoo kanteluun antamassaan päätöksessä selvitetyksi, että väestötietoihin merkityt Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka J. Karin kotikuntaa koskevat merkinnät ovat lainmukaiset.

Päätöksessään Pasanen viittaa kotikuntalain mukaiseen kotikunnan määräytymiseen sekä luottamushenkilöiden vaalikelpoisuudesta säädettyihin edellytyksiin. Jos henkilöllä on käytössään useita asuntoja, kotikunnaksi määräytyy kotikuntalain mukaan se kunta, jota henkilö perhesuhteidensa, toimeentulonsa ja muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on näiden seikkojen perusteella kiinteä yhteys. Luottamushenkilö on vaalikelpoinen kunnassa, joka vaalien aikana on hänen kotikuntansa.

Apulaisoikeuskansleri toteaa kuitenkin, että jos myöhemmin ilmenee seikkoja, joiden vuoksi viranomaisten tulisi tarkistaa kannanottojaan Ilkka J. Karin kotikunnasta, on tämäkin mahdollista. Pääkaupunkiseudun luonne yhtenäisenä työssäkäyntialueena, jossa liikkuvuus on suurta, voi tehdä kotikunnan määrittämisen tulkinnanvaraisemmaksi kuin muualla.

Asian selvittämiseen johti espoolaisen kaupunginvaltuutetun tekemä kantelu, jonka mukaan helsinkiläisestä taloyhtiöstä oli ilmoitettu Karin pysyvän asuinpaikan olevan Helsingissä. Kantelija pyysi oikeuskansleria selvittämään Karin kotikuntalain perusteella määräytyvän kotipaikan.

Apulaisoikeuskansleri pyysi asiassa selvityksiä Karin itsensä lisäksi Espoon kaupunginhallitukselta ja maistraatilta. Niistä kävi ilmi, että väestötietojen mukaan Karin kotikunta oli useiden vuosien ajan ollut Espoo. Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan Karin kotipaikka oli selvitetty myös paikallisen keskusvaalilautakunnan toimesta vuoden 2000 kunnallisvaalien järjestämisen yhteydessä, kun Karin vaalikelpoisuus selvitettiin. Karin omassa selvityksessä hänen vakituiseksi asuinpaikakseen oli mainittu Espoo, vaikka hän omisti asuntoja muualla, kuten Helsingissä.

Luottamushenkilön asemaan liittyvät seikat, kuten se että henkilön kotipaikka on ilmoitettu ja merkitty lainmukaisesti, kuuluvat oikeuskanslerin valvontavaltaan. Varsinainen henkilöiden kotipaikan määrittäminen kuuluu kuitenkin siitä vastaaville rekisteriviranomaisille, sekä tässä tapauksessa myös kunnanhallitukselle ja viime kädessä valtuustolle, katsoo Pasanen päätöksessään.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Harri Liusvaara, puh. 09 160 3954

Päätös (11.5.2001, dnro 896/1/00) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin