Apulaisoikeuskansleri eläkkeelle

30.3.2001

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen on tänään ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.8.2001 alkaen. Samana päivänä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun hän aloitti virassaan.

Ennen apulaisoikeuskansleriksi nimittämistään Jukka Pasanen toimi mm. Helsingin hovioikeuden viskaalina, oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja tuomioistuintoimiston päällikkönä sekä Kymin tuomiokunnan kihlakunnantuomarina.

Apulaisoikeuskanslerin tehtävistä suurin on kansalaisilta tulleiden kanteluiden käsittely. Niihin annettuja ratkaisuja on kertynyt lähes tuhat vuodessa, sillä apulaisoikeuskansleri ratkaisee noin 70 prosenttia virastoon tulleista kanteluasioista. Apulaisoikeuskansleri hoitaa myös valtioneuvoston valvontaan liittyviä tehtäviä silloin, kun oikeuskansleri on estyneenä.

Virkatehtäviensä ohella Jukka Pasanen on toiminut lukuisissa lainsäädännön valmisteluun liittyvissä hankkeissa ja tehtävissä. Hänen asiantuntemustaan on käytetty muun muassa syyttäjälaitosta uudistettaessa, jolloin ylimmän syyttäjän tehtävät siirtyivät oikeuskanslerilta valtakunnansyyttäjälle. Tarkastus- ja tutustumismatkat, joita apulaisoikeuskansleri tekee hallinnon eri tahoille, ovat vuosien aikana ulottuneet joka puolelle maata.

Apulaisoikeuskanslerin seuraajan nimittää tasavallan presidentti. Apulaisoikeuskansleri Pasanen hoitaa tehtäväänsä vuosilomansa alkamiseen 21. kesäkuuta saakka.

Lisätietoja:
Tiedottaja Pia Sive, puh. 09 1603955

« Takaisin