Oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro hallinnon automaattisesta päätöksenteosta oikeudellis-teknologisena kysymyksenä

6.10.2020

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin key note –puheenvuoro Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 5.10.2020: Automaattinen päätöksenteko julkishallinnossa. Puheenvuoron pohjalta tarkistettu versio.
 


Oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro hallinnon automaattisesta päätöksenteosta oikeudellis-teknologisena kysymyksenä, 5.10.2020

« Takaisin