Oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastauspuheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 1.10.2020 perustuslakivaliokunnan mietintöön kertomuksesta vuodelta 2018

2.10.2020

Puheenvuoropohja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastauspuheenvuoroon eduskunnan täysistunnossa 1.10.2020 perustuslakivaliokunnan mietintöön PeVM 16/2020 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018, K 2/2019 vp

 

Pidetty muutoksin, puhuttu versio ja käyty keskustelu eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta PTK 122/2020 vp, kohta 3.

 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä ja eduskuntakeskustelussa esillä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen välisen tehtäväjaon kehittäminen, hyvän lainvalmistelun periaatteiden toteutumisen varmistaminen sekä hallinnon digitalisaatio.

 

Oikeuskansleri Pöystin vastauspuheenvuoron pohja perustuslakivaliokunnan mietintöön oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018, K 2/2019

« Takaisin