Pääministeri Sipilälle ei moitteita menettelystä vienninedistämismatkan yhteydessä

23.3.2017

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen mukaan pääministeri Juha Sipilä ei ollut esteellinen Intiaan helmikuussa 2016 tekemänsä vienninedistämismatkan yhteydessä. Vienninedistämismatkalle osallistui mm. Chempolis-niminen yritys, josta pääministerin lähipiiri omistaa osan ja joka tiedotti matkan yhteydessä intialaisen yhtiön kanssa neuvottelemastaan biojalostamoa koskevasta investointisopimuksesta.

Apulaisoikeuskansleri ei löytänyt tukea kanteluissa esitetyille väitteille, että pääministeri Sipilä olisi suosinut Chempolista tai pyrkinyt vaikuttamaan Chempoliksen ja intialaisyhtiön välisiin, edelleen keskeneräisiin sopimusneuvotteluihin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan pelkästään Chempoliksen osallistuminen matkalle, jonka aikana pääministeri Sipilä keskusteli biotalouden edistämisestä, ei voinut perustellusti vaarantaa luottamusta pääministerin toiminnan puolueettomuuteen. Suomalaisten yritysten viennin edistäminen kuuluu ministerien virkatehtäviin. Pääministeri Sipilän jättäytyminen pois vierailulta sillä perusteella, että matkalle osallistuu yritys, josta hänen lapsensa omistavat noin viisi prosenttia, olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan ollut varsin pitkälle menevä menettely sen varmistamiseksi, ettei yleisön keskuudessa heräisi epäilyksiä pääministerin puolueettomuuden suhteen.

Pääministeri Sipilä ei myöskään osallistunut tai vaikuttanut epäsuorasti vienninedistämismatkan valmisteluihin eikä päätöksentekoon siitä, minkä toimialojen yrityksiä saati mitkä yritykset matkalle kutsuttiin. Matkoja järjestävä Finpro, ministeriöt tai ministerit eivät valitse matkoille osallistuvia yrityksiä, vaan matkoille voivat osallistua kaikki kansainvälistymistä tavoittelevat suomalaisyritykset. Yritykset päättävät itse osallistumisestaan ja vastaavat kustannuksistaan. Intian-matkan kutsu lähetettiin 680 yritykselle.

Kanteluissa epäiltiin myös, että pääministeri Sipilä olisi valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä myötävaikuttanut siihen, että Fortum Oyj sijoitti syksyllä 2016 Chempolikseen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan epäilylle ei löytynyt minkäänlaista tukea. Fortum toimi sijoituksessa puhtaasti liiketaloudellisin perustein.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Johanna Koivisto, puh. 02951 62553, etunimi.sukunimi@okv.fi

Apulaisoikeuskanslerin vastaus kanteluihin

« Takaisin