Oikeuskanslerilta moitteet Maahanmuuttovirastolle

3.2.2017

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Maahanmuuttoviraston toimia turvapaikkahakemusten käsittelyssä alkuvuoden 2016 aikana. Viraston ylijohtaja antoi tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei tullut kevään aikana käsitellä sellaisia hakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta.

Määräys liittyi lainmuutokseen, joka annettiin eduskunnalle helmikuussa 2016 ja joka tuli voimaan toukokuussa 2016. Ulkomaalaislakia muutettiin siten, että oleskelulupaa ei voitu enää myöntää humanitaarisen suojelun perusteella. Ylijohtajan mukaan hakemusten käsittelyn jäädyttämisellä lainmuutoksen voimaantuloon asti oli tarkoitus taata hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Oikeuskansleri pitää ylijohtajan menettelyä moitittavana ja korostaa, että voimassa olevaa lakia on noudatettava. Hänen mukaansa menettely oli ongelmallinen hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta ja lisäksi se rikkoi hyvän hallinnon periaatteita. Oikeuskanslerin mukaan menettelyn moitittavuutta arvioitaessa on kohtuullista ottaa huomioon tuolloinen vaikea tilanne, johon virasto yllättäen joutui ja jossa toimintoja oli nopeasti sopeutettava vallinneisiin oloihin sopiviksi. Tilanteeseen liittyvät seikat eivät kuitenkaan oikeuta menettelyä. Oikeudellisesti perusteltua olisi ollut soveltaa voimassa olevaa lakia ja käsitellä hakemuksia normaalissa järjestyksessä.

Maahanmuuttovirastossa noudatettiin vuonna 2016 usean kuukauden ajan myös käytäntöä, jonka mukaan Somalian kansalaisille tehdyt myönteiset oleskelulupapäätökset tuli viedä oikeus- ja maatietopalveluyksikön tarkistettaviksi. Viraston mukaan syynä oli ollut havainto somalialaisten hakemusten poikkeuksellisen korkeista hyväksymisprosenteista ja huoli oleskelulupapäätösten perustelujen laadusta.

Oikeuskanslerin mukaan kuvatunlainen menettely oli osa työtehtävien järjestelyä ja kuului sinänsä työnantajan työnjohto-oikeuteen. Hän kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että menettely oli ongelmallinen yksittäisen hakijan oikeusturvan kannalta, koska se viivytti oleskelulupahakemuksen käsittelyä. Lisäksi oikeus saada asianmukaisesti perusteltu päätös koskee kaikkia hakijoita.

Oikeuskansleri otti Maahanmuuttoviraston toiminnan tarkasteltavakseen omana aloitteena sen jälkeen, kun Helsingin Sanomissa oli syyskuussa 2016 julkaistu artikkeli viraston toiminnasta.

Lisätiedot:
vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen, puh. 0295 162 545, etunimi.sukunimi@okv.fi

Oikeuskanslerin päätös (dnro OKV/8/50/2016, 3.2.2017) ja sen referaatti

« Takaisin