Oikeuskansleri: ministeriö suhtautui liian passiivisesti epäilyyn avustuksen väärinkäytöstä

8.7.2016

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee opetus- ja kulttuuriministeriötä valtionavustusten puutteellisesta valvonnasta.

Oikeuskanslerin tutkima kantelu koski opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa epäillyn avustuspetoksen selvittämiseen liittyen. Ministeriö oli myöntänyt urheilustadionin kulkuporttien asentamiseen liikuntapaikka-avustuksen, ja kulkuportit asentaneen yhtiön mentyä konkurssiin oli syntynyt epäily avustuksen väärinkäytöstä.  Epäilyn mukaan ministeriötä oli erehdytetty maksamaan hanke kokonaisuudessaan, vaikka valtion tukea olisi ollut mahdollista saada vain puolet. Yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja ollut useaan otteeseen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Rikosilmoituksen tekemisen jälkeen myös poliisi oli ollut useasti yhteydessä ministeriöön.

Ministeriössä asiaa käsiteltiin nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolla, josta ilmoitettiin poliisille, ettei tutkintaa avustuspetoksen osalta ollut tarpeen jatkaa. Myöskään takaisinperintätoimiin ei katsottu olevan aihetta. Noin puolen vuoden kuluttua asian käsittely siirrettiin sisäisen tarkastuksen yksikköön, joka katsoi, että epäilty avustuspetos tulee selvittää. Asian käsittely kuitenkin viivästyi siten, että ministeriön eli asianomistajan kertomus poliisille annettiin vasta runsaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun ministeriö oli ensimmäisen kerran saanut tiedon rikosepäilystä. Ministeriön vahingonkorvausvaatimus asiassa on reilut 70 000 euroa korkoineen.

Oikeuskanslerin mukaan valtionavustusten asianmukainen valvonta edellyttää, että ministeriö ryhtyy rikosepäilytapauksissa välittömästi asianmukaisiin toimiin. Asian käsittely oli tässä tapauksessa viivästynyt huomattavasti ja menettely oli ollut hyvän hallinnon näkökulmasta moitittavaa. Oikeuskansleri katsoo myös, että opetus- ja kulttuuriministeriön menettelytapaohjeet tällaisia tilanteita varten ovat puutteelliset.

Oikeuskansleri pyytää ministeriötä kertomaan vuoden loppuun mennessä, mihin toimiin se on ryhtynyt päätöksessä esitettyjen näkökohtien vuoksi.

Lisätiedot: vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen, puh. 0295 162 545, etunimi.sukunimi@okv.fi

Oikeuskanslerin päätös (OKV/1772/1/2014, 4.7.2016)

« Takaisin