Virkanimityksille valitusoikeus

12.2.2015

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ehdottaa valtion virkanimityksiin valitusoikeutta. Jonkan mukaan mahdollisuus valittaa nimityspäätöksestä tuomioistuimeen olisi perusteltua hakijoiden oikeusturvan kannalta. Mahdollisuus vahvistaisi myös yleistä luottamusta virkanimitysten asianmukaisuuteen ja tukisi siten julkisen vallankäytön arvostusta kansalaisten silmissä. Nykyään valtion virkanimityksistä ei voi valittaa. Oikeuskansleri pyytääkin valtiovarainministeriötä harkitsemaan muutoksenhakuoikeuden selvittämistä.

Oikeuskansleri Jonkka ottaa kantaa virkanimitysten valitusoikeuteen antamassaan kanteluratkaisussa, jossa arvioidaan opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiurun menettelyä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajan nimittämisessä. Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa arvosteltiin ministeri Kiurun nimittäneen virkaan puoluetoverinsa, joka oli kotoisin samalta paikkakunnalta kuin ministeri. Ratkaisussaan oikeuskansleri toteaa, että nimityspäätöksessä ei ylitetty nimittäjälle kuuluvaa harkintavaltaa eikä sitä käytetty lainvastaisesti.

Oikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan ministeri Kiuru otti kantaa virkaan esitettävään henkilöön jo ennen kuin varteenotettavien hakijoiden vertailua oli tehty nimitysmuistioon eikä esitystä nimitettävästä henkilöstä ollut. Ministeri Kiurun mukaan kannanotto oli alustava, mutta tosiasiallisesti se ohjasi nimityksen jatkovalmistelua. Selvitysten perusteella valmistelun ohjauksen ei kuitenkaan voitu osoittaa olleen poliittisesti motivoitunutta tai muuten lainvastaista. Oikeuskansleri Jonkan mukaan nimitysprosessin objektiivisuutta ja asianmukaisuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta olisi ollut parempi, jos ministeri Kiuru ei olisi kesken virkamiesvalmistelun nimennyt virkaan pätevintä henkilöä. Tällainen menettely on omiaan herättämään epäilyjä epäasiallisesta suosimisesta. Oikeuskansleri kiinnittääkin ministeri Kiurun sekä opetus- ja kulttuuriminiteriön huomiota virkanimitysprosessin valmisteluun.

Virkanimitysasioissa oikeuskanslerin tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu arvioida, onko nimitysmenettely ollut oikeudellisesti moitteeton. Monesti hakijoiden joukossa voidaan todeta olevan useita ehdokkaita, jotka oikeudellisin perustein voitaisiin nimittää virkaan. Oikeuskanslerin tehtävänä ei ole osallistua sen arvioimiseen, kenet näistä kärkihakijoista tulisi valita. Tämä on nimittäjän tehtävä.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Maija Salo puh. 0295 162 556 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/1161/1/2014, 12.2.2015)

« Takaisin