Koulun huolehdittava oppilaan työturvallisuudesta

21.11.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen muistuttaa koulujen velvollisuudesta huolehtia oppilaiden työturvallisuudesta myös tilanteessa, jossa oppilas siivoaa koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingot.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen otti omana aloitteenaan tutkittavaksi peruskoulunkoulun apulaisrehtorin menettelyn. Koulua oli kouluajan ulkopuolella töhritty aroniapensaan marjoilla. Yksi töhrijöistä oli koulun oppilas. Apulaisrehtori sopi oppilaan äidin kanssa jälkien siivoamisesta. Koulun oppilas oli ottanut töhryjen siivoamiseen mukaan pojan, joka ei ollut kyseisen koulun oppilas. Tälle pojalle sattui siivoamisessa vakava tapaturma ikkunalasin rikkoutuessa. Pojat siivosivat sotkuja kouluajan ulkopuolella. Koulun henkilökunta ei tiennyt siivousajankohtaa.

Koulun omaisuudelle vahinkoa aiheuttaneen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa voidaan sopia vahingon korvaamisesta rahalla, hankkimalla uusi esine tai esimerkiksi siivoamalla tai muutoin korjaamalla aiheutettu vahinko.

Puumalaisen mukaan apulaisrehtorin olisi kuitenkin tullut huolehtia oppilaan työturvallisuudesta. Tehtävä olisi tullut suorittaa valvotusti ja siihen olisi tullut antaa riittävä opastus ja välineet. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen myös muistuttaa, että virallisen sovittelumenettelyn käyttäminen kyseisen kaltaisissa tapauksissa olisi hyödyllistä. Näin sovittelu tulee hoidettua ammattitaitoisesti ja työsuoritus tulee tehtyä ilman riskejä.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Outi Kostama, puh. 0295 162 536 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/15/50/2012, 19.11.2013)

« Takaisin