Suomen kielen tulee säilyä yliopiston opetus- ja tutkintokielenä

13.11.2013

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan yliopistolaki suo yliopistoille laajan harkintavallan opetuskielestä.  Muiden kielten käyttö ei kuitenkaan saa olla niin laajaa, että suomen kielen asema opetus- ja tutkintokielenä syrjäytyy.

Oikeuskanslerinvirastoon oli tehty kaksi kantelua, joissa arvosteltiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun syksyllä 2013 käyttöön ottamaa menettelyä, jossa yliopisto tarjoaa uusille opiskelijoille vain englanninkielisiä maisterinkoulutusohjelmia.

Yliopistolaissa määritellään yliopistoissa käytettävät opetus- ja tutkintokielet. Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan opetus- ja tutkintokieli on suomi. Laki siis edellyttää, että suomen kielen on oltava yhtenä perustutkinnon opetus- ja tutkintokielenä kauppatieteellisellä alalla.  Tämän lisäksi yliopisto voi oman harkintansa mukaan päättää mitä muita kieliä käytetään opetus- ja tutkintokielinä ja opintosuorituksissa.

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tulisi esimerkiksi tutkintosäännössään määritellä se, missä määrin suomen kielen sijasta tai ohella käytetään englannin kieltä. Lisäksi tulisi määritellä missä määrin opiskelija saa käyttää suomen kieltä tenttivastauksissaan, kirjallisissa töissään tai luennoilla.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen pyytääkin Aalto-yliopistoa viimeistään 31.3.2014 toimittamaan hänelle tiedon siitä, mihin toimenpiteisiin yliopisto on hänen päätöksensä johdosta ryhtynyt.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Outi Kostama, puh. 0295 162 536 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/136/1/2013, 12.11.2013)

Ratkaisu (dnro OKV/727/1/2013, 12.11.2013)

« Takaisin