Käräjätuomarille syyte virkarikoksista

24.4.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on päättänyt syytteen nostamisesta eteläsuomalaista käräjätuomaria vastaan epäillyistä virkavelvollisuuden rikkomisista. Käräjätuomarin epäillään jättäneen useita rikosasioita ratkaisematta pääkäsittelyn päätyttyä. Laiminlyöntien seurauksena kyseiset asiat oli jouduttu pääosin käsittelemään uudestaan.

Lisäksi käräjätuomarin epäillään jättäneen allekirjoittamatta tuomion useissa sellaisissa rikosasioissa, joissa hän oli julistanut tuomion pääkäsittelyn päätyttyä. Hänen epäillään myös jättäneen ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin käsiteltävänään olleessa lähestymiskieltoasiassa.  

Oikeuskanslerin mukaan käräjätuomarin epäilty menettely vaaransi asianosaisten oikeutta saada asiansa käsiteltyä tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Se oli myös omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen. Oikeuskansleri on lähettänyt valtakunnansyyttäjälle pyynnön ryhtyä toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi käräjätuomaria vastaan.

Syytteen lisäksi huomautus

Käräjätuomari oli useissa ratkaisemissaan asioissa laiminlyönyt laissa säädettyä perustelemisvelvollisuuttaan. Hän ei esimerkiksi ollut lähestymiskieltoasiassa antamassaan tuomiossa ilmoittanut lähestymiskiellon määräämisen perusteena olleita seikkoja. Oikeuskansleri antoi käräjätuomarille perustelemisvelvollisuuden laiminlyönneistä huomautuksen.  

Käräjätuomarin menettely tuli oikeuskanslerin tutkittavaksi hovioikeuden ilmoituksen johdosta. Perustuslain mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessaan päättää oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies. Esitutkinnan asiassa suoritti Keskusrikospoliisi oikeuskanslerin pyynnöstä.

 

Esittelijä:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Petri Martikainen, puh. 0295 162 541 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/31/31/2010, 17.4.2013)

« Takaisin