Kuntauudistusvalmistelun eritahtisuus ongelmallista

10.4.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (sote-uudistuksen) valmistelun eritahtisuutta ongelmallisena. Eritahtisuutta ei voi pitää perustuslaissa turvattujen kansanvaltaisuuden, osallistumisoikeuksien, oikeuden tulla kuulluksi ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta onnistuneena ratkaisuna.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat hyvin huomattavan osan kunnan vastuulla olevista palveluista. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen perusratkaisujen tulisi olla riittävällä tarkkuudella tiedossa eduskunnalla sen käsitellessä kuntajakolain uudistamista koskevaa hallituksen esitystä lakien voimaantuloajankohdan ja ilmoituksille ja selvityksille asetettavien määräaikojen osalta sekä kunnilla siinä vaiheessa, kun kuntien uudistettuun kuntarakennelakiin perustuva velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä tulisi voimaan.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelun aikataulujen yhteensovittamista koskevat näkökohdat valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.
 

Esittelijä:
Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, puh. 0295 162 522 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

  Päätös (dnro OKV/5/21/2013, jne 10.4.2013)

« Takaisin