Apulaisoikeuskanslerilta moitteita sosiaaliviranomaisille

12.12.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää sosiaaliviranomaisten huomiota uskonnonvapaussäädösten noudattamiseen valvotuissa tapaamisissa. Lapsen äiti oli valvotuissa tapaamistilanteissa lukenut ruokarukouksia ja tehnyt siihen liittyviä ristinmerkkejä. Lisäksi äiti oli antanut lapselle kaularistin. Lapsen huoltajana toimiva isä oli esittänyt tapaamisten valvojille toiveen, että tapaamisissa ei keskusteltaisi uskonnollisista asioista eikä lapsi tekisi ristinmerkkejä. Tapaamisten valvojat olivat kertoneet äidille isän toiveista ja todenneet, että tapaamiset voidaan keskeyttää, jos äidin uskonnonharjoittamiseen jouduttaisiin toistuvasti puuttumaan.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen toteaa ratkaisussaan, että kielloilla oli puututtu äidin uskonnonvapauteen eli hänen oikeuteensa harjoittaa uskontoa tapaamisten aikana. Apulaisoikeuskanslerin mukaan uskonnon harjoittaminen tapaamisissa ei koskenut suoraan lapsen uskonnollisesta asemasta päättämistä, vaan kyseessä oli pikemminkin tavanomaisten uskonnollisten tapojen noudattaminen tapaajavanhemman uskonnollisen vakaumuksen mukaisesti. Tapaamisissa suoritettu uskonnon harjoittaminen oli lapsen iän ja kehitystason mukaista ja nimenomaan tutustumista tapaajavanhemman uskonnollisiin perustraditioihin.

Kunta osti valvotut tapaamiset ulkopuoliselta palveluntuottajalta ja palveluntuottaja on tehnyt tapaamisraportit kunnan sosiaalikeskukselle.  Kunnan perusturvalautakunnan selvitysten mukaan perusturvalautakunta tai sen alaiset viranomaiset eivät ole kyseessä olevassa tapauksessa tai kenenkään muun osalta tehneet uskonnonharjoittamisen kieltäviä päätöksiä eivätkä antaneet siihen liittyviä toimintaohjeita. Tapaamisraporteista on kuitenkin käynyt ilmi, että äidin ja lapsen tapaaminen oli uhattu keskeyttää, jos äiti jatkaa uskonnollisista asioista keskustelua. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen muistuttaa, että kunnan velvollisuutena on huolehtia lainmukaisesta menettelystä ja asiakkaan perusoikeuksien toteutumisesta myös ostopalveluina tuotettavissa palveluissa. 

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/675/1/2010, 12.12.2012)

« Takaisin