Apulaisoikeuskanslerilta huomautus arkkipiispa Leolle

8.11.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leolle huomautuksen ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen vastaisesta menettelystä. Arkkipiispa oli syksyllä 2011 vapauttanut Valamon luostarin johtajan tehtävästään luostarin ohjesääntöön nojautuen. Ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan luostarin johtajan tehtävä on elinikäinen eikä laissa ole säädetty arkkipiispan oikeudesta erottaa luostarin johtaja. Apulaisoikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että luostarin ohjesäännön määräykset luostarin tehtävistä, hallinnosta ja toiminnasta eivät voi olla ristiriidassa lain säännösten kanssa. Näin ollen arkkipiispa toimi virheellisesti ja lain vastaisesti vapauttaessaan luostarin johtajan tehtävästään.

Oikeuskanslerinvirastoon tehtiin kolme kantelua, joissa arvosteltiin Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan menettelystä Valamon luostarin johtajan erottamisessa. Oikeuskanslerin velvollisuuksiin kuuluu valvoa ortodoksisesta kirkosta annetun lain noudattamista. 

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Heikki Vasenius, puh. 09 160 23943 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/1273/1/2011, jne. 7.11.2012)

« Takaisin