Lastensuojelulain määräajat eivät toteudu Helsingissä

5.10.2012

Helsingin kaupunki ei ole noudattanut lastensuojelulaissa säädettyjä ehdottomia määräaikoja. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan puutteet ovat merkittäviä ja suojelun tarpeessa olevien lasten perusoikeuksia vakavasti vaarantavia. Apulaisoikeuskansleri pitää kaupungin laiminlyöntiä vakavana.

Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa nousi esille asiasta tehdyssä kantelussa. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen pyysi Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lausuntoa asiasta. Lausunnon mukaan Helsingin kaupunki ei ole pystynyt noudattamaan lastensuojelulaissa määrättyjä määräaikoja. Lain mukaan seitsemän arkipäivän kuluessa on tehtävä ratkaisu siitä, johtaako lastensuojeluilmoitus toimenpiteisiin. Lisäksi kolmen kuukauden määräajassa on tehtävä selvitys lastensuojelutarpeesta.  Helsingin kaupungin ilmoituksen mukaan vuoden 2011 lopussa lastensuojeluilmoituksista on käsitelty 81,3 prosenttia seitsemässä arkipäivässä ja lastensuojelutarpeen selvityksistä 74,4 prosenttia on tehty kolmen kuukauden määräajassa.

Helsingin sosiaaliviraston selvityksen mukaan lain asettamat määräajat saadaan toteutettua selkiyttämällä työnjakoa ja johtamistoimenpiteitä tehostamalla. Aluehallintovirasto pitää toimenpiteitä riittämättöminä takaamaan pysyvän lain mukaisen menettelyn.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen jatkaa asian seuraamista. Etelä-Suomen aluehallintovirastoa on pyydetty toimittamaan sekä Helsingin kaupungilta pyytämänsä selvitys että ilmoitus omista toimenpiteistään apulaisoikeuskanslerille.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/193/1/2012, 4.10.2012)

« Takaisin