Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2010 julkistettu

6.9.2011

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston päätöksenteon laillisuutta. Sen tärkein toimintamuoto on valtioneuvoston istuntojen esittelylistojenennakkotarkastus ja listoihin liittyvät keskustelut ministeriöiden kanssa. Kertomusvuonna tarkastettiin yleisistunnon 1 676 asian ja presidentin esittelyn 914 asian esittelylistat. Valtioneuvoston ja ministeriöiden toiminnasta tehtiin viime vuonna myös 187 kantelua. Viime vuonna julkisuutta sai erityisesti oikeuskanslerin ratkaisu ”Entisen pääministerin Matti Vanhasen osallistuminen Raha-automaattiyhdistyksen tuoton jakamiseen Nuorisosäätiölle”.

Oikeuskansleri valvoo toiminnassaan myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tästä näkökulmasta apulaisoikeuskansleri kiinnitti kertomusvuonna huomiota muun muassa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan edelleen pitkiin käsittelyaikoihin ja toimeentulotukihakemusten viivästyneisiin käsittelyihin. Kertomusvuonna perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta painottuivat myös yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset, jotka liittyivät muun muassa peruskoulujen oppilashuoltoon, kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimukseen ja päihdehoitopalvelujen saatavuuteen. Vuonna 2010 oikeuskanslerille tehtiin 1 843 kantelua ja kaikkiaan ratkaistiin 1 853 kantelua. Kasvua edellisvuodesta oli noin 10 prosenttia.

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2010.

Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, puh. 09 160 23940tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

« Takaisin