Oikeuskansleri ratkaisi sikainfluenssarokotetta koskevat kantelut

15.8.2011

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ratkaisi yhteensä 50 sikainfluenssarokotetta koskevaa kantelua. Kanteluissa esitettiin muun muassa epäily Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolueettomuudesta rokotteen hankinnassa. Itse rokotteen hankintamenettelystä ei löytynyt huomautettavaa. Sen sijaan oikeuskansleri totesi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen saama tutkimusrahoitus lääkeyhtiöiltä voi heikentää yleistä luottamusta laitoksen viranomaistoimintaan. Oikeuskansleri saattoi sosiaali- ja terveysministeriön tietoon asiasta tekemänsä havainnot ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan viimeistään 30.3.2012 millaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin havainnot ovat antaneet aihetta.

Rokotteen hankintamenettely

Kanteluissa arvosteltiin muun muassa sitä, ettei sikainfluenssarokotteen hankintaa kilpailutettu vaan se tehtiin suorahankintana. Oikeuskansleri Jonkka totesi päätöksessään, että suorahankinta on poikkeus kilpailutusvelvoitteesta, joten suorahankinnan edellytyksiä on tulkittava suppeasti. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö joutui toimimaan tilanteessa, jossa kenelläkään ei ollut varmaa tietoa tai käsitystä influenssasta ja sen vaarallisuudesta tai tautitilanteen etenemisestä. Saatujen selvitysten mukaan perusteita kyseenalaistaa suorahankintaa ei ollut.

Virkamiesten esteellisyys

Oikeuskanslerin käytettävissä olleista selvityksistä ei käynyt ilmi sellaista, että sikainfluenssarokotteen hankintaa asiantuntijana valmistelleet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virkamiehet tai hankintapäätöksen esitellyt ja tehnyt sosiaali- ja terveysministeriön virkamies olisivat toimineet rokotteen hankinta-asiassa esteellisinä.

Asiassa nousi kuitenkin esille kysymys siitä, että virkamiehen osallistuminen ulkopuolisen tahon kustantamana erilaisiin tilaisuuksiin voi herkästi luoda luottamusta virkatoimien puolueettomuuteen varantavan asetelman, mikäli virkamies joutuu virkatehtävissään osallistumaan päätöksentekoon, joka koskee kustantajatahoa. Tämän vuoksi oikeuskansleri kiinnitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huomiota siihen, että sen olisi hyvä arvioida vastaisen varalle, miten osallistuminen lääketeollisuuden järjestämiin tilaisuuksiin hoidetaan.

Kysymys korvauksista

Joissakin kanteluissa esitettiin, että sairastuneille tulisi maksaa vahingonkarvauksia ja että heidän lääkkeensä tulisi korvata. Oikeuskansleri ei ota päätöksessään kantaa korvauskysymyksiin, sillä se ei lain mukaan kuulu laillisuusvalvojan tehtäviin.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Marjo Mustonen, puh. 09 160 23934 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1480/1/2009, jne. 15.8.2011)

« Takaisin