Peruskoulujen oppilashuollossa puutteita

9.2.2011

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä siitä milloin oppilashuolto toteutuu tasavertaisesti ja suositusten mukaisesti. Ministeriön on annettava perusteltu arvionsa 1.8.2011 mennessä.

Oikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan perusopetuslain mukainen oppilashuolto ei nykyisellään toteudu peruskouluissa ja tilannetta tai sen kehittymistä ei voi pitää tyydyttävänä. Muun muassa oppilashuoltoon suunnatut voimavarat ovat usein huomattavasti valtakunnallisten suositusten alapuolella.Kouluterveydenhuollon laatusuositusten mukaan kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohti tulee olla korkeintaan 600 koululaista ja kokopäiväistä lääkäriä kohti korkeintaan 2100 koululaista. Laatusuosituksen mukainen henkilöstömitoitus täyttyi terveydenhoitajien osalta 34 prosentissa ja lääkärien osalta 4 prosentissa peruskouluista. Opetus- ja kulttuuriministeriön joulukuussa 2010 oikeuskanslerille antaman lausunnon mukaan oppilashuollon riittävyydessä ja tasa-arvoisessa toteutumisessa on edelleen selkeitä puutteita eikä suuria muutoksia ole ollut havaittavissa.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on vuodesta 2009 lähtien seurannut omana aloitteenaan koulujen työskentelyolosuhteiden kehittymistä.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila, puh. 09 160 23948 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Selvitys- ja lausuntopyyntö (dnro OKV/6/50/2011, 8.2.2011)

« Takaisin