Kelalle huomautus määräajan ylittämisestä

9.3.2010

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Kansaneläkelaitokselle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä valituksen käsittelyssä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kansaneläkelaitoksen Pohjanmaan vakuutuspiirin menettely on ollut erityisen moitittavaa, koska valituksen huolimattoman käsittelyn seurauksena laissa säädetty enintään 60 päivän määräaika ylittyi yli vuodella. Erityisen vakavaa on se, että asiassa oli kysymys kiireellisenä pidettävästä lapsen kuntoutuksesta.

Vanhemmat kirjoittivat oikeuskanslerinvirastoon Kansaneläkelaitoksessa saamastaan kohtelusta. He olivat hakeneet lapselleen Kansaneläkelaitoksen järjestämää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta ja hoitotukea. Kansaneläkelaitos oli hylännyt molemmat hakemukset ja vanhemmat olivat tehneet asiasta valituksen Kansaneläkelaitoksen Vaasan toimistoon. Valitus koski sekä kuntoutus- että hoitotukipäätöstä. Vaasan toimisto oli toimittanut kuntoutuspäätöstä koskeneen valituskirjelmän sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vasta reilun vuoden kuluttua valituksen tekemisestä.

Kansaneläkelaitoksen Pohjanmaan vakuutuspiirin antaman selvityksen mukaan laissa säädetyn määräajan ylitys oli johtunut inhimillisestä erehdyksestä valituksien käsittelyssä. Toimistossa ei huomattu, että valituskirjelmä koski kahta etuutta. Virhe havaittiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen painottaa, että valituksen jääminen huomiotta yli vuoden ajaksi olisi vältetty, jos sen käsittelyssä olisi toimittu hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla riittävän huolellisesti. Kelan selvityksen mukaan asiakkaiden pitäisi tehdä jokainen etuusvalitus erikseen. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen ei pidä tätä asianmukaisena. Hänen mukaansa olisi myös ollut kohtuullista, että Kansaneläkelaitos olisi nimenomaisesti esittänyt pahoittelunsa laiminlyönnistä asian tultua ilmi.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/102/1/2009, 5.3.2010)

 

« Takaisin