Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Ministeriöltä uusi selvitys sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tilanteesta

9.6.2010

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä uutta selvitystä toimenpiteistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkien purkamiseksi. Ministeriön on toimittava vastauksensa viimeistään 16.8.2010.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen on tyytymätön sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiltä 25.5.2010 saamaansa selvityksen niistä toimenpiteistä, joilla ministeriö purkaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkan ja lyhentää käsittelyaikoja. Puumalaisen mukaan ministeriön lausuntoa ei voi pitää pyydetyn yksityiskohtaisena ja kokonaisvaltaisena suunnitelmana siitä, miten sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelytilanne saadaan vastamaan perustuslain vaatimuksia.Ministeriön esittämistä toimenpiteistä ainoa konkreettinen on henkilöresurssien välitön lisäys. Muilta osin ministeriö ei ole esittänyt sellaisia toimenpiteitä, joilla voisi uskoa olevan vastaavaa vaikutusta.Ministeriö ei myöskään ole arvioinut kehittämistarpeita eikä testannut näkemyksiään yhdessä lautakunnan kanssa, Puumalainen kummeksuu.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen on seurannut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakykyä vuodesta 2008 lähtien ja hän on moittinut sosiaali- ja terveysministeriötä vitkastelusta tilanteen korjaamiseksi. Vuonna 2008 valitusten keskimääräinen käsittelyaika sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa oli 16 kuukautta 10 päivää. Viime vuonna valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 17 kuukautta.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/14/50/2009, 9.6.2010)

« Takaisin