Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Luottamus puolueettomuuteen vaarantui ydinvoimalupapäätöksen valmistelussa

16.6.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Taisto Turusta esteellisenä ydinvoimalupapäätöstä koskevan asian valmistelussa. Turusen aikaisempi jäsenyys Outokumpu Oyj:n hallituksessa ja Turusen asema ydinvoimalaitosten rakentamista koskevien periaatepäätöksien valmistelusta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkönä on muodostanut asetelman, joka on hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla tavalla vaarantanut luottamuksen viranomaistoiminnan puolueettomuuteen.

Turusen Outokumpu Oyj:n hallitusjäsenyyden loppupuolella keväällä 2008 kävi selväksi, että Fennovoima Oy suunnitteli hakevansa valtioneuvostolta lupaa ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Fennovoiman osakkaina on 15 Suomessa toimivaa teollisuuden ja kaupan yritystä muiden muassa Outokumpu Oy.

Oikeuskanslerin toteaa, että kysymyksessä oli esimerkki tilanteesta, joita aikaisempi valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaustehtävien järjestäminen ministeriöittäin saattoi pahimmillaan aiheuttaa. Nykyisin vastaavanlainen esteellisyysasetelma ei ole enää mahdollinen, sillä valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus on eriytetty.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, puh. 09 160 23957 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/6/50/2010, 16.6.2010)

« Takaisin