Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tilanne erittäin huolestuttava

20.4.2010

ApulaisoikeuskansleriMikko Puumalaisenmielestä valitusten käsittelyaika sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on edelleen kohtuuttoman pitkä eikä täytä perustuslain vaatimuksia. Muutoksenhakulautakunnan toimintaa on kehitetty myönteiseen suuntaan, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen on seurannut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakykyä vuodesta 2008 lähtien ja hän moittii sosiaali- ja terveysministeriötä vitkastelusta tilanteen korjaamiseksi. Selvitysten perusteella ministeriö on ollut tietoinen muutoksenhakulautakunnan tilanteesta. Vuonna 2008 valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 16 kuukautta 10 päivää. Viime vuonna valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 17 kuukautta.

Ruuhkautuminen alkoi jo tarkastuslautakunnan aikana 2000-luvun alussa. Tilanne paheni vuonna 2007 tehdyssä organisaatiouudistuksessa, jossa tarkastuslautakunta ja alueelliset sosiaalivakuutuslautakunnat yhdistettiin valtakunnalliseksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi.

Ministeriö vastuussa ruuhkasta

Puumalainen kummeksuu, että näissä olosuhteissa ministeriö ja lautakunta ovat tehneet tulossopimuksia, joissa asetetut tavoitteet ovat olleet epärealistisia. Ministeriö on toistuvasti kannanotoissaan todennut, että muutoksenhakulautakunta on jäänyt tulostavoitteistaan, ja pitänyt tätä syynä lautakunnan ongelmiin. Ministeriö on myös todennut, että lautakunnan tulisi annetuilla resursseilla ratkaista ruuhkaongelmansa itse. Perusteellisempi analyysi ja toimenpidearvio ovat kuitenkin jääneet tekemättä. Sosiaali- ja terveysministeriö on viime kädessä vastuussa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan resursseista ja uudistuksista, sillä lautakunta toimii ministeriön tulosohjauksessa. Ministeriöllä on käytettävissään myös laajempi keinovalikoima, huomauttaa Puumalainen.

Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä kokonaisvaltaista ja yksityiskohtaista suunnitelmaa niistä toimenpiteistä, joilla ruuhka puretaan ja käsittelyajat lyhennetään. Ministeriön on annettava vastauksensa viimeistään 31.5.2010.

Lautakunnan pitkistä käsittelyajoista on tehty lukuisia kanteluja. Apulaisoikeuskansleri on alkuvuoden 2010 aikana ratkaissut 11 kantelua, joissa hän on todennut lautakunnan käsittelyajan olleen kohtuuttoman pitkä, pisimmillään kaksi vuotta seitsemän kuukautta. Oikeuskanslerinvirastossa on edelleen vireillä lukuisia sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan pitkiä käsittelyaikoja arvostelevia kanteluita.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/14/50/2009, 20.4.2010)

« Takaisin