Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Tukiasuntojen paloturvallisuudesta huolehdittava

24.3.2010

Pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys on laadittava sosiaalihuollon järjestämiin päihdeongelmaisten tukiasuntoihin. Rakennuksen käyttötarkoitus ja siihen liittyvät turvallisuusriskit tulee huomioida, kun arvioidaan sen sopivuutta tukiasunnoksi, toteaa oikeuskansleriJaakko Jonkka. Oikeuskansleri kiinnitti asiaan huomiota tutkiessaan omana aloitteenaan Espoon kaupungin toimia päihdeongelmaisten tukiasumisen järjestämisessä.

Espoon kaupungin omistuksessa oleva ja sen neljälle henkilölle sosiaalihuollon tukiasuntona käyttämä rintamamiestalo paloi keväällä 2008. Tulipalossa menehtyi viisi ihmistä. Selvitysten mukaan rakennuksen paloturvallisuus vastasi sen rakentamisajan normaalin asumisen tasoa ja täytti myös pientaloille nykyisin asetettavat vaatimukset. Rakennuksen käyttöön nähden talon paloturvallisuus oli kuitenkin vajavainen. Rintamamiestalon asukkaat olivat Espoon kaupungin selvityksen mukaan päihdeongelmaisia henkilöitä. Rakennuksessa oli viimeisten vuosien aikana sattunut useita palonalkuja, jotka oli kuitenkin saatu sammumaan ilman palokuntaa. Myös talon asukkaat olivat kertoneet olleensa huolissaan rakennuksen paloturvallisuudesta. Oikeuskansleri kiinnittää Espoon kaupungin huomiota pelastuslaissa säädetyn pelastussuunnitelman ja siihen sisältyvän turvallisuusselvityksen laatimiseen, joista kaupungin olisi pitänyt talon omistajana ja tukiasumisen järjestäjänä huolehtia. Suunnitelmaa ja selvitystä tehtäessä olisi todennäköisesti kiinnitetty huomiota myös talon käyttötarkoitukseensa sopivuuteen.

Lisäksi kävi ilmi, että pelastuslaitos oli tehnyt talossa palotarkastuksen vuonna 1986. Palotarkastus oli yritetty sen jälkeen tehdä vuonna 2001 siinä onnistumatta. Tarkastusta ei ollut yritetty tehdä uudelleen. Seuraava tarkastusohjelman mukainen palotarkastus olisi ollut vuonna 2011. Oikeuskansleri kiinnittää myös Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen huomiota palotarkastusten suorittamiseen säädetyllä tavalla.

Viranomaiset yhteistyöhön

Eri viranomaisilla oli ainakin epävirallista tietoa rintamamiestalon käytöstä ja asukkaista. Tieto ei kuitenkaan yhdistynyt missään viranomaisessa siten, että talon paloturvallisuuteen olisi osattu kiinnittää huomiota ja ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin. Oikeuskansleri Jonkka muistuttaa päätöksessään, että keskeinen tekijä tukiasumisen turvallisuudessa on viranomaisten välinen yhteistyö ja oikeanlaisen sekä riittävän tiedon kulkeminen eri alojen asiantuntijoiden välillä

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Marjo Mustonen,puh. (09) 160 23934 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/8/50/2008, 24.3.2010)

 

« Takaisin