Oikeuskanslerilta ei moitteita vähemmistövaltuutetun virantäytöstä

15.6.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt moitittavaa vähemmistövaltuutetun virantäyttömenettelystä. Jonkan arvion mukaan nimitysasian valmistelussa ja ratkaisemisessa ei ylitetty viranomaiselle virkanimitysasioissa kuuluvaa harkintavaltaa.

Oikeuskansleri muistuttaa, että hän voi laillisuusvalvojana ottaa kantaa vain siihen, onko nimityspäätös tehty viranomaiselle nimitysasioissa kuuluvan harkintavallan puitteissa, onko harkintavaltaa käytetty oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla ja onko valinta asianmukaisesti nimitysmuistiossa perusteltu. Sen sijaan oikeuskansleri ei voi tehdä ansiovertailua viranhakijoiden kesken uudelleen eikä ottaa kantaa siihen, kuka hakijoista olisi tehtävään henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin.

Oikeuskansleri totesi myös, että valtioneuvosto ei ylittänyt sille valtion virkamieslain nojalla kuuluvan harkintavallan rajoja myöntäessään erivapauden vähemmistövaltuutetun virkaan säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta. Erivapauden myöntämistä koskeva säännös antaa valtioneuvostolle suhteellisen laajan harkintavallan, mutta sen käyttö ei luonnollisestikaan saa olla mielivaltaista vaan erivapausasia on arvioitava objektiivisin kriteerein.

Oikeuskansleri ratkaisi kaikkiaan seitsemän vähemmistövaltuutetun virantäyttömenettelyä arvostelevaa kirjoitusta.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kostama, puh. 09 160 23937 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/670/1/2010, 15.6.2010)

« Takaisin