Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Työllistämistuki ei saa olla syrjivä

7.10.2009

Länsisuomalainen kaupunki rikkoi apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan syrjinnän kieltoa suosimalla oman kaupungin nuoria työllistämistuen myöntämisessä. Kaupunki jakoi työllistämistukea niille työnantajille, jotka palkkaisivat määräaikaiseen työsuhteeseen paikkakuntalaisen nuoren.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa silloin kun on kyse työhönottoperusteista. Yhdenvertaisuuslaki koskee paitsi varsinaisia työhönottopäätöksiä, niin myös työhönoton valintakriteereitä. Sellainen henkilöön liittyvä syy, joka ei liity työn tai tehtävän suorittamiseen, on kielletty valintakriteeri. Tästä syystä apulaisoikeuskansleri piti syrjivänä sellaista työllistämistukipäätöstä, jossa kaupunki asetti työllistämistuen saamisen ehdoksi työhönotossa henkilöön liittyvän syyn eli tässä tapauksessa asuinpaikan.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen, puh. 09 160 23965 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/150/1/2008, 23.9.2009)

 

« Takaisin