Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Kotkan käräjäoikeuden tilat epäasialliset

8.12.2009

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Kotkan käräjäoikeuden tilat ovat epäasialliset, turvattomat ja huonokuntoiset. Puumalainen teki Kotkan käräjäoikeuteen tarkastuksen 19. marraskuuta 2009.

Käräjäsalien odotustila on pieni ja turvajärjestelyt puutteelliset ja siellä on ollut ajoittain levotonta. Odotustiloissa ei ole säännöllistä käräjäpäivystystä. Asianosaisia on peloteltu ja painostettu. Myös käräjäoikeuden henkilökunta pitää olosuhteita turvattomina. Apulaisoikeuskansleri muistuttaa, että julkisen vallan on huolehdittava oikeudenkäynneissä paitsi oikeudenkäynnin osapuolten, tuomioistuimen henkilökunnan myös yleisön fyysisestä turvallisuudesta. Lisäksi istuntosalit ja varsinaiset työskentelytilat ovat erittäin huonokuntoiset ja epätarkoituksenmukaiset. Huonon sisäilman on todettu aiheuttavan henkilökunnalle sekä viihtyvyys- että terveyshaitan.Apulaisoikeuskansleri Puumalainen arvioi tilanteen huolestuttavaksi niin turvallisuuden kuin työolosuhteiden kannalta ja toimitti tarkastuskertomuksensa oikeusministeriölle ja Kymen työsuojelupiirille mahdollisia toimenpiteitä varten.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Levä, puh. 09 160 23973 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu tarkastuskertomus (dnro OKV/19/51/2009, 3.12.2009)

 

« Takaisin