Oikeuskanslerille tehtiin aiempaa enemmän kanteluita

2.2.2009

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1 737 kantelua, mikä on 385 kantelua enemmän kuin vuonna 2007. Eniten kansalaiset kantelivat tuomioistuimista. Vuonna 2008 oikeuskanslerille tehtiin 253 kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 51 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 31 kantelua.

Toiseksi suurin kanteluryhmä koski poliisiviranomaisia 286 kantelulla. Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat sosiaaliviranomaisia (162 kantelua), kunnallisviranomaisia (150 kantelua) ja syyttäjäviranomaisia (127 kantelua).

Viime vuonna ratkaistiin kaikkiaan 1 496 kantelua. Tutkituista kanteluista annettiin yhdessä tapauksessa syyte, kuudessa tapauksessa huomautus ja yhdessä esitys. 79 tapauksessa lausuttiin käsitys tai ohje. Muu kannanotto tai toimenpide annettiin 31 tapauksessa.

Oma-aloitteisesti otettiin tutkittavaksi 23 asiaa. Aloitteet koskivat muun muassa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa ja hätäkeskuslaitosta.

Tarkemmat tilastotiedot vuodelta 2008

Lisätietoja:
Oikeuskanslerinviraston kirjaamo, puh. 09 160 23950 tai sähköposti kirjaamo@okv.fi

 

« Takaisin