Haastemiehelle syyte virkarikoksesta

30.9.2009

Huolimattomasta menettelystä haasteen tiedoksiannosta epäilty länsisuomalainen haastemies saa syytteen virkarikoksesta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo, että haastemies on toiminut tavalla, joka täyttää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön.

Haastemies oli saanut tehtäväkseen toimittaa kiireellisen haasteen käräjäoikeuden määräämäänviimeiseen tiedoksiantopäivään mennessä. Haastemies ei ilmoittanut toimeksiantajalleen eli käräjäoikeudelle sitä, että hän ei ollut toimittanut haastetta määräpäivään mennessä. Rikoksen syyteoikeus vanheni. Haastemiehen epäonnistuttua haasteen viemisessä määräpäivään mennessä hänen olisi tullut ottaa yhteyttä käräjäoikeuteen neuvotellakseen mahdollisuudesta jatkaa etsimistä tai saadakseen uusia ohjeita. Näin tuomioistuimella olisi ollut aikaa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haastettavan tavoittamiseksi esimerkiksi poliisin avulla.

Haasteen viimeinen tiedoksiantopäivä oli merkitty selvästi tiedoksiantotodistukseen eikä sananmuoto ollut tulkinnanvarainen. Haastemies toteaa selvityksessään, että tiedoksiantotodistukseen merkitty viimeinen tiedoksiantopäivä on enemmänkin viitteellinen kuin mitenkään sitova. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan että tämä ei voi rikosoikeudellisen järjestelmän toimivuuden kannalta pitää paikkansa. Jos haasteen tiedoksiannolle asetettuun takarajaan ei tarvitsisi kiinnittää huomiota, ei käytännössä olisi mitään keinoa varmistaa, että syyteoikeuden vanhentumisaikoja noudatetaan tiedoksiannoissa. Toimeksiantajan eli oikeuden mahdollisuus seurata toimeksiannon ja siten rikosprosessin asianmukaista toteutumista vaarantuu merkittävästi.

Oikeuskanslerin mukaan kyse on haastemiehen viranhoidon ydinalueeseen kuuluvasta rikoshaasteen tiedoksiantamisesta vastaajalle. Tällainen virkavelvollisuuden laiminlyönti ilmentää varsin vakavaa huolimattomuutta. Arvioinnissa on otettava huomioon myös se, että haastemiehellä on pitkä kokemus haastemiehen tehtävistä. Päätös syytteen nostamisesta on lähetetty valtakunnansyyttäjälle syytteen ajamista varten.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Petri Rouhiainen, puh. 09 160 23954 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/13/21/2008, 28.9.2009)

 

« Takaisin