Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Lasten asumisoloista huolehdittava

7.10.2008

Asumisolot eivät saa vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä. Lastensuojelulain mukaan kunnan on korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto, jos lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta. Kyseessä on kuntaa sitova velvoite, toteaa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antamassaan päätöksessä.

Puumalainen kiinnittää Haukiputaan kunnan huomiota siihen, että maksukyvyttömyys, esimerkiksi vuokrarästit, tai varattomuus eivät voi olla perusteena jättää lapsiperhe vaille järjestettyä asuntoa. Hänen mukaansa Haukiputaan kunnan tulisi arvioida ovatko järjestelyt kiireellisen asumisen turvaamiseen kunnassa riittävät. Apulaisoikeuskansleri toteaa myös, että asumisen järjestäminen ei voi missään olosuhteissa olla huostaanoton perusteena, vaan kunnan tulee avohuollon tukitoimenpiteillä poistaa lapsiperheen asumiseen liittyvät puutteet.

Sosiaaliviranomaisten menettely asuntoasiassa tuli ilmi oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro 143/1/07, 30.9.2008)

« Takaisin