Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää selvitystä Hätäkeskuslaitoksen toimintakyvystä

10.9.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pyytää sekä sisäasiainministeriöltä että sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä Hätäkeskuslaitoksen toimintakyvystä. Ministeriöiden tulee antaa oma arvionsa Hätäkeskuslaitoksen kyvystä huolehtia sille laissa säädetystä tehtävästä vastaanottaa ja asianmukaisesti käsitellä sekä hälyttää tehtävän edellyttämä apu erityisesti terveystoimen hätäilmoitusten osalta. Lisäksi selvityksessä on otettava kantaa sosiaali- ja terveysministeriön asemaan Hätäkeskuslaitoksen johtamisessa.

Ministeriöiden tulee kertoa myös Hätäkeskuslaitoksen toiminnan valvonnasta yleisesti sekä yksittäisten hätäilmoitusten käsittelyssä ilmenneiden ongelmien seuranta- ja tutkintajärjestelmästä sekä esittää näkemyksensä valvonnan riittävyydestä ja asiaa koskevien säädösten asianmukaisuudesta.

Oikeuskansleri odottaa selvityksiä viimeistään 31.12.2008.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Marjo Mustonen, puh. 09 160 23934 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Selvitys- ja lausuntopyyntö (dnro 11/50/08, 8.9.2008)

« Takaisin