Poliisille huomautus huumausainerikosepäilyjen

1.6.2007

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut huomautuksen itäsuomalaiselle komisariolle. Tutkinnanjohtajana toiminut komisario oli kesken esitutkinnan ottanut yhteyttä rikoksesta epäillyn työnantajaan ja kertonut työntekijään kohdistuneesta rikosepäilystä. Komisario oli kertonut poliisin epäilevän työntekijän käyttävän erittäin todennäköisesti huumausaineita ja että poliisi epäili päihteiden käytön myös jatkuvan.

Komisarion mukaan hän katsoi velvollisuudekseen ilmoittaa turvallisuusriskistä, joka epäillystähuumausaineen käyttäjänä aiheutui yritykselle. Komisario sanoo käyneensä epäillyn esimiehen kanssa ”rakentavan keskustelun” epäillyn "luotettavuudesta ja sopivuudesta" kyseisen yrityksen palvelukseen. Komisarion mielestä kyseinen yhtiö ”olisi erittäin hyvä reitti siirtää mm. laitonta tavaraa eteenpäin epäluotettavan henkilöstön avulla”.

Komisario ilmoitti toimintansa perustuneen poliisilakiin, jonka mukaan poliisin vaitiolovelvollisuus ei estä asian ilmaisemista viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on tarve saada tieto muutoin salassa pidettävästä seikasta taikka henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta. Epäillyn työnantaja ei kuitenkaan ollut mainitussa lainkohdassa tarkoitettu säädettyä julkista tehtävää hoitava yhteisö.

Apulaisoikeuskansleri Jonkka totesi, ettei komisariolla ollut oikeutta ilmoittaa työntekijään kohdistuneesta rikosepäilystä tämän työnantajalle. Tieto oli ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla salassa pidettävä, joten komisario ei olisi saanut sitä paljastaa. Apulaisoikeuskansleri muistutti päätöksessään, että poliisin tehtäviin ei kuulu, pakkokeinojen käyttöedellytysten olemassaolon arviointia lukuun ottamatta, esittää arvioita siitä, miten suurella todennäköisyydellä rikoksesta epäilty on syyllistynyt tutkittavana olevaan rikokseen. Tämä arvio kuuluu syyttäjän ja viime kädessä tuomioistuimen tehtäviin. Poliisin tehtäviin ei myöskään kuulu esittää ennustetta siitä, miten todennäköisesti joku henkilö tulee jatkamaan päihteiden käyttöä.

Apulaisoikeuskansleri antoi komisariolle vastaisen varalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Petri Martikainen, puh. 09 160 23932

Päätöksen anonymisoitu versio on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin