Nimityksiä oikeuskanslerinvirastossa: Risto Hiekkataipale apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi

1.10.2007

Tasavallan presidentti on nimittänyt varatuomari Risto Hiekkataipaleen apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi viiden vuoden määräajaksi 1.10.2007 lukien. Varatuomari Risto Hiekkataipale on oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiain osaston osastopäällikkö. Hän on työskennellyt oikeuskanslerinvirastossa vuodesta 1984 lähtien.

Apulaisoikeuskanslerin ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään niitä hoitaa hänen sijaisensa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisella on sama ratkaisuvalta kuin oikeuskanslerilla ja apulaisoikeuskanslerilla.

Petri Martikainen osastopäälliköksi

Oikeuskansleri on nimittänyt oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Petri Martikaisen oikeuskanslerinviraston oikeusvalvontaosaston osastopäälliköksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.10.2007. Martikainen on aiemmin toiminut oikeuskanslerinvirastossa esittelijäneuvoksena.

Lisätietoja:
Henkilöstösihteeri Anu Näveri, puh. 09 160 23963 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

« Takaisin