Oikeuskansleri Paavo Nikulan sairausloma jatkuu

2.3.2007

Oikeuskansleri Paavo Nikulan sairausloma jatkuu huhtikuun loppuun eli 30.4.2007 asti. Presidentti Tarja Halonen myönsi oikeuskansleri Nikulalle lääkärintodistuksen mukaisen virkavapauden tänään 2.3.2007 pidetyssä presidentin esittelyssä. Tätä ennen Nikula on ollut virkavapaana 30 päivää oikeuskanslerinviraston omalla päätöksellä.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaan oikeuskansleri voi ottaa itselleen virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapautta oikeuskanslerille myöntää tasavallan presidentti.

Oikeuskansleri Paavo Nikula sai aivoverenvuodon maanantaina 29.1.2007. Hän on ollut siitä lähtien sairaalahoidossa. Oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka. Apulaisoikeuskanslerin tehtävät on siirretty kansliapäällikkö Nils Wirtaselle. Järjestely on sama kuin normaalisti lomien tai muiden poissaolojen ajan.

Paavo Nikula, 64, on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 1998 lähtien. Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Oikeuskanslerin päätehtäviä ovat valtioneuvoston valvonta ja yleinen laillisuusvalvonta. Valvontaan liittyy oikeudellisten tietojen ja lausuntojen antaminen tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille. Kaikessa toiminnassaan oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

« Takaisin