Oikeuskansleri Paavo Nikula eläkkeelle

27.4.2007

Presidentti Tarja Halonen on tänään perjantaina 27.4.2007 pidetyssä presidentin esittelyssä päättänyt jatkaa oikeuskansleri Paavo Nikulan virkavapautta 30.6.2007 asti. 1.7.2007 alkaen oikeuskansleri Nikula on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle.

Oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa tällä hetkellä apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka. Apulaisoikeuskanslerin tehtävät on siirretty kansliapäällikkö Nils Wirtaselle. Järjestely on sama kuin normaalisti lomien tai muiden poissaolojen ajan.

Paavo Nikula, 64, on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 1998 lähtien. Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Oikeuskanslerin päätehtäviä ovat valtioneuvoston valvonta ja yleinen laillisuusvalvonta. Valvontaan liittyy oikeudellisten tietojen ja lausuntojen antaminen tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille. Kaikessa toiminnassaan oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.Oikeuskanslerin viran avoimeksi tulosta on tarkoitus ilmoittaa lähiaikoina. Viran täyttämiseen liittyvästä menettelystä huolehtii oikeusministeriö.

Lisätietoja:
Tiedottaja Krista Kukkanen, puh. 09 160 23955

« Takaisin