Oikeuskansleri esittää elatusapujen korotuksia koskevan lain tarkistamista

31.10.2005

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan elatusapujen korottamista koskevan ns. indeksilain säännös on jäänyt ajastaan jälkeen niin, ettei se enää kaikilta osin vastaa alkuperäistä tarkoitustaan. Laki vaatii, että elinkustannusindeksin on noustava viisi prosenttia ennenkuin korotus voidaan tehdä. Vaatimus on oikeuskanslerin mielestä nykyinen talous- ja inflaatiokehitys huomioon ottaen kohtuuton sekä elatusvelvollisille että avun saajille. Samalla se nakertaa laissa säädettyä korotusjärjestelmää kohtaan tunnettua luottamusta.

Kun inflaatio on pysynyt poikkeuksellisen matalana jo vuosia, ei kyseinen 1960-luvulla säädetty laki Nikulan mukaan toimi enää riittävän hienosäätöisesti uusissa olosuhteissa. Inflaation pysyessä alle viiden prosentin ei korotuksia ole voitu tehdä useaan vuoteen, mikä ei ole ollut avun saajien kannalta toivottavaa. Vastaavasti korotus on tullut maksajan osaksi kerrallaan täydessä suuruudessaan.

Oikeuskanslerin mukaan asialla on myös perusoikeudellinen ulottuvuutensa, sillä se liittyy elatusapua saavien lasten jokapäiväisen elämän taloudellisiin edellytyksiin.

Oikeuskansleri on saattanut havaintonsa sosiaali- ja terveysministeriön tietoon. Hän pyytää ministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään ensi vuoden loppuun mennessä.

Asia tuli oikeuskanslerin tutkittavaksi turkulaisen kantelukirjoituksen perusteella.

Lisätiedot:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Janina Groop- Bondestam, puh. 09 1602 3953

Päätös (dnro 352/1/05, 24.10.2005) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin