Viestintävirastolle nuhteet kirjelähetyksen epäasianmukaisesta käsittelystä

20.12.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka nuhtelee Viestintävirastoa tavasta, jolla se käsitteli yksityishenkilön viranomaiselle osoittamaa kirjattua kirjelähetystä.

Itäsuomalaiset kantelijat olivat alunperin toimittaneet rikosasiaan liittyneitä asiakirjoja sisältäneen lähetyksensä paikkakuntansa asiamiespostiin helmikuussa 2003. Lähetys oli varustettu vastaanottajana olleen valtakunnansyyttäjänviraston sekä lähettäjän virheettömillä osoitetiedoilla. Kun kantelijat vuoden kuluttua tiedustelivat asiaansa valtakunnansyyttäjänvirastosta huomattiin, ettei lähetys ollut saapunut.

Postin virheen vuoksi lähetystä oli ensin säilytetty puoli vuotta asiamiespostin tiloissa. Lähetys oli epähuomioissa sijoitettu saapuneiden, noudettavien lähetysten joukkoon. Lähettäjälle ei ollut tästä ilmoitettu. Sen jälkeen lähetys oli toimitettu paikkansa pitämättömällä "ei noudettu" -merkinnällä varustettuna Viestintävirastoon ns. perille saamattomana lähetyksenä. Vastaanottajan osoitetiedot oli vedetty yli.

Viestintävirastossa kirje avattiin "osoitetietojen selvittämiseksi". Kun lähetyksen sisältä ei löytynyt kuoren päälle merkityistä tiedoista poikkeavia tietoja, kirjettä ei palautettu Postille sen eteenpäin lähettämiseksi, vaan se otettiin säilytettäväksi. Viestintävirastossa kirje pysyi puoli vuotta, eli siihen saakka, kunnes kantelijat alkoivat selvittää lähetyksen olinpaikkaa. Tänä aikana kantelijoiden viranomaiselle tarkoittama asia oli jo heidän mukaansa päässyt viivästysten johdosta vanhenemaan

Viestintävirasto perusteli menettelyään sillä , että lain mukaan Postin velvollisuus on selvittää postilähetyksen vastaanottajan ja tarvittaessa lähettäjän osoitetiedot. Viestintävirastoon puolestaan toimitetaan lähetykset vain sitä varten, että ne avataan vastaanottaja- tai lähettäjätietojen selvittämiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä menettely, jossa Viestintäviraston virkailijalla ei enää olisi mitään mahdollisuutta kyseenalaistaa Postin tekemiä merkintöjä tai velvollisuutta selvittää lähettäjän tai vastaanottajan osoitetietoja siinäkään tapauksessa, että vastaanottaja on viranomainen, on arvostelulle altis. Vaikka tietojen selvittäminen on ensi sijassa postiyrityksen tehtävä, ei lain perusteella voida tehdä sellaista Viestintäviraston vastuun poissulkevaa päätelmää, ettei virastolla olisi enää minkäänlaista velvollisuutta tarkistaa lähetykseen merkittyjä osoitetietoja. Erityisen outoon valoon käytäntö joutuu, kun kyseessä on viranomainen, jonka osoitetiedot on helposti selvitettävissä. Näin joustamatonta menettelyä ei voida pitää asianmukaisena asiakaspalveluna ja hallintotehtävän hoitona, toteaa Jonkka.

Perusoikeutena turvatun kirjesalaisuuden kannalta voidaan Jonkaan mukaan pitää ongelmallisena ylipäänsä kirjeen avaamista tilanteessa, jossa sen päällykseen on oikein merkitty viranomaisen osoitetiedot. Kirjeen avaamista ei tällaisessa tapauksessa voida pitää lain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

Viestintävirasto on sittemmin ilmoittanut tarkistaneensa käytäntöjään vastaavissa tilanteissa erityisesti silloin, kun kirjeen lähettäjänä tai vastaanottajana on viranomainen. Apulaisoikeuskanslerin päätös on lähetetty Viestintäviraston lisäksi tiedoksi Postille.

Asiamiespostin virkailija tuomittiin viime elokuussa asian johdosta käräjäoikeudessa sakkoihin, joten Postin menettelyyn ei asiassa enää ollut tarvetta puuttua.

Lisätiedot:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Mänttäri, puh. 09 1602 3968
Päätös (dnro 241/1/04, 15.12.2005) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin