Tullipiirille moitteet autoveroasiassa

5.10.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii Eteläistä tullipiiriä autoveropäätöksen tiedoksiantoon ja perustelemiseen liittyvässä asiassa. Tullipiirin käytännön mukaan autoveroa koskeva päätös oli lähetetty verovelvolliselle vasta sen jälkeen, kun tämä oli ensin maksanut veron. Menettely ei Jonkan mukaan perustunut lakiin. Autoveropäätös on toimitettava verovelvolliselle viipymättä ilman vaatimusta veron maksamisesta etukäteen, sanoo Jonkka päätöksessään.

Kantelun tehnyt espoolaismies oli hankkinut helmikuussa 2003 käytetyn auton Ruotsista. Suomessa mies oli huomannut autossa monia ongelmia. Muun muassa auton kilometrimittarin lukema ja huoltokirja olivat väärennettyjä. Mies oli vienyt auton korjattavaksi ja tehnyt tullipiirille autoveroilmoituksen, johon hän liitti selvityksen autossa havaituista ongelmista ja tietoja myynnissä olleesta vastaavanlaisesta ajoneuvosta. Tulli teki ajoneuvosta autoveropäätöksen, mutta jätti laskelmissaan suurimman osan miehen ilmoittamista ongelmista huomiotta. Tulli myös arvioi auton verotusarvon suuremmaksi kuin mies oli omassa ilmoituksessaan esittänyt.

Myöhemmin mies sai autoveroilmoituksensa johdosta laskun, johon ei sisältynyt itse autoveropäätöstä. Laskun maksamisen jälkeen mies sai varsinaisen autoveropäätöksen. Perustelut päätökselle mies sai vasta erikseen pyytämällä.

Lain mukaan autoveropäätös on perusteltava, jos siinä poiketaan verovelvollisen antamasta veroilmoituksesta. Jos tullipiiri ei tämänlaisessa tapauksessa automaattisesti liitä perusteluja päätökseen, on tätäkin menettelyä pidettävä moitittavana, toteaa Jonkka.

Apulaisoikeuskansleri on saattanut Eteläisen tullipiirin tietoon käsityksensä oikeasta menettelystä autoveropäätöksen tiedoksiannossa ja perustelujen ilmoittamisessa. Päätös on lähetetty myös Tullihallitukselle tiedoksi ja sen harkitsemiseksi, mitkä muutokset ovat tarpeen autoverotusta koskevaan, muun muassa tullipiireille ja yleisölle annettavaan ohjeistukseen.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Heikki Vasenius, puh. 09 1602 3943

Päätös (30.9.2005, dnro 811/1/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin