Apulaisoikeuskansleri: Yliopiston hankkiman työvoimakoulutuksen valvonnassa oli puutteita

3.11.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on kiinnittänyt Helsingin yliopiston huomiota sen hankkiman työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen valvontaan.

Yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (nykyisin Ruralia-instituutti) hankkimaan aikuiskoulutukseen osallistunut joensuulaismies kanteli koulutuksesta oikeuskanslerinvirastoon. Miehen mielestä koulutusta ei ollut valvottu eikä koulutuksen toteuttaneella yhdistyksellä ollut ollut taloudellisia edellytyksiä koulutuksen toteuttamiseen. Koulutuksen aiheena oli ollut kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö.

Ruralia-instituutti oli myynyt koulutuksen Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Käytännössä koulutuksen toteutti alihankintana eräs kansalaisjärjestö. Neljä kuukautta kestänyt kurssimuotoinen koulutus pidettiin keväällä 2002 pääkaupunkiseudulla.

Uudenmaan TE-keskukselta saadun selvityksen mukaan koulutuksen taso kurssilla oli yleisesti havaittu heikoksi. TE-keskuksesta kerrottiin lisäksi, että kurssi oli hankittu riittämättömin tiedoin ja ettei opetuksen arvioinnissa ollut oltu riittävän kriittisiä.

Apulaisoikeuskansleri piti selvitysten ja koulutusta koskevien säännösten perusteella selvänä, että valvontavastuu koulutuksen toteutuksesta kuului alihankinnasta huolimatta yliopistolle ja ettei valvonta näyttänyt tapauksessa olleen riittävää.

Lisätiedot:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Mänttäri, puh. 09 1602 3968

Päätös (24.10.2005, dnro 990/1/03) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin